Openbare verdediging van het doctoraat van Koen Dries

Dankzij een FWO-mandaat kon Koen Dries gedurende vier jaar werken aan zijn doctoraat “Voyages” – Dualisme in het artistiek onderzoek en de uitvoeringspraktijk van een saxofonist.  Een interdisciplinaire benadering. Promotoren zijn Peter Swinnen, Koen Dries en Joris Dirickx van de Universiteit Antwerpen.

 

Academici nemen een dualisme in de hedendaagse samenleving waar.  Ze omschrijven dit als het bestaan van twee culturen of kennis van het hoofd en de hand.  Wij vonden een gelijkaardig dualisme in ons onderzoek dat zich richt op het gebruik van bestaande wetenschappelijke kennis voor artistieke doeleinden.  Een dualisme dat inherent is aan artistiek onderzoek en artistieke uitvoering.  Wetenschappers publiceren de resultaten van hun empirisch onderzoek in een wetenschappelijke taal in tijdschriften.  Kunstenaars voeren hun introspectief onderzoek volgens een persoonlijke artistieke methode.  Zij sluiten hun onderzoekresultaten in hun uitvoering in.  Hiervoor gebruiken ze een artistieke taal die wij definieerden als techniek.

Gebaseerd op embodied cogntion ontwikkelden we een strategie om met deze dualiteit om te gaan.  Wanneer een cultuur kennis insluit in een mediator wordt het mogelijk om op een belichaamde manier met deze kennis om te gaan.  In een eerste casestudy valideerden we een ademspiertrainer als een mediator die kracht en techniek van de ademspieren ontwikkelt en gebruikt kan worden in zowel de wetenschappelijke en artistieke cultuur.  In een tweede casestudy bestudeerden we hoe we kunnen communiceren rond artistieke kennis over muzikale parameters en muzikale uitvoeringstechniek.  We stellen verschillende technieken voor om het artistieke onderzoeksproces op een kwantitatieve en objectieve manier te analyseren.  De resultaten van deze analyse kunnen als basis gebruikt worden om onze tweede mediator, een elektronisch muziekinstrument voor leken, te programmeren.

Datum: 
19 maart 2017 - 13:30
Locatie: 

Lokaal 041
Kleine Zavel 5
1000 Brussel

Praktisch: 

Vrije toegang