Kathleen Coessens

Ingezonden door: kathleen.coessens op 6 June 2016

Vakken / Courses:

- Encyclopedie en Onderzoek / Encyclopedia and Research

- Artistieke Onderzoekspraktijken / Artistic Research Practices 

Contacteer Kathleen Coessens

Biografie:

Kathleen Coessens is filosoof en musicus. Zij onderzoekt de culturele, lichamelijke, perceptuele en epistemische gronden van creatie en representatie. Aan de Ecole Cortot te Parijs en het Conservatorium Brussel studeerde ze muziek (hoger diploma piano en kamermuziek); aan de Vrije Universiteit Brussel filosofie (PhD), sociologie en psychologie. Haar fascinatie voor de artistieke praktijken van de mens, waarbij zij de grenzen tussen kunst (visueel en performance), cultuur en ecologie aftast, leidden tot vele publicaties evenals tot deelname aan verscheidene artistieke projecten (Champ d' Action, Antwerpen; Gray School of Art, Aberdeen; Orpheus Instituut, Gent). Zij is op dit moment opleidingshoofd Muziek aan het Koninklijk Conservatorium Brussel waar ze ook artistiek onderzoek doceert en ondersteunt met de onderzoekslijn KLAP (Kennen en Leren in Artistieke Praktijken, 2015). Aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen leidt ze de onderzoeksgroep CORPoREAL (Collaborative Research in Performance - Reflective Embodied Art Laboratory, 2014).

Kathleen Coessens

Biography: 

Kathleen Coessens is philosopher and artist, exploring the crossings of science and art, human creativity and cultural representations, tacit, embodied and sensorial knowledge. She graduated in piano and chamber music in Paris and Brussels and in philosophy (PhD), sociology and psychology at the Vrije Universiteit Brussel. Currently head of music at the Koninklijk Conservatorium Brussel, she teaches artistic research practices and supervises PhD students at the conservatoires of Brussels and Antwerp and the Vrije Universiteit Brussel. She publishes philosophical and artistic research, of which "The Artistic Turn" (2009) with D. Crispin and A. Douglas, and participates in diverse artistic projects (Champ d'Action, Antwerp; Grays School of art, Aberdeen; Orpheus Instituut, Ghent). At the Royal Antwerp Conservatoire she leads the artistic research group CORPoREAL (Collaborative Research in Performance - Reflective Embodied Art Laboratory, 2014). At the Conservatoire of Brussels she steers the research line KLAP (Knowing and Learning in Artistic Practices, 2015).