Muziek

 

Binnen de opleiding Muziek, onder leiding van het opleidingshoofd Kathleen Coessens, bieden wij een Historische Muziekafdeling (o.l.v. Peter Van Heyghen) aan met een rijke expertise aan interpretatiepraktijken en technieken. Daarnaast hebben we een Jazz afdeling (o.l.v. Piet Nijsten) die zich concentreert op Contemporary Jazz en Latin-Music met zijn enorme rijkdom aan klankregisters en ritmes in improvisatie. In jazz kan je bovendien, naast je bekwamen in instrument of zang, ook improvisatie-compositie studeren.

Tussen beide, althans vanuit een historisch oogpunt, staan de klassieke muziek afstudeerrichtingen voor zang, instrument, compositie, schriftuur en directie, die voortdurend het tijdspad opentrekken naar de hedendaagse muziek. Laten we niet vergeten dat klassiek terugwijst naar de Griekse expertise en bloei van kunst zowel op gebied van vorm als inhoud, traditie als innovatie, kunst als kunde. Dit kenmerkt de drie domeinen (historische, klassieke en jazz) die dan ook vele bruggen tussen elkaar bouwen, in praktijk, in kennis en nu ook in studie.

refter

Vanaf 2016-17 bieden wij immers nieuwe mogelijkheden tot doorstroming na de bachelor naar een master in een nabij instrument, of tot een extra master in een nabij instrument. Uit aandacht voor de flexibele samenleving maar ook voor specifieke artistieke noden en persoonlijkheden van onze studenten hebben wij nieuwe studietrajecten geopend: zo kan de pianist zich ook verdiepen in klavecimbel of in pianoforte, de violist die ontdekt dat hij of zij meer affiniteit heeft met altviool of met barokviool kan doorstromen, of de klarinettist die ook basklarinet op hoog niveau wil beheersen, de bachelor of master in fluit kan ook op korte termijn een master in traverso of in piccolo behalen, in jazz kan de drummer naar etnische percussie doorstromen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden — u vindt alle mogelijkheden in de opleidingsbrochure. Een master in zo'n gerelateerd instrument kan na de bachelor aangevat worden na een toelatingsproef en al dan niet een voorbereidingsjaar om de technische en historische specificiteit van het nieuwe instrument op professioneel niveau te brengen.

Een basisdiploma in master kan daarna ook nog tot een specialisatie leiden door een postgraduaat aan te vatten of door zich te vervolmaken als solist met het vak concertmusicus of door te stromen naar een doctoraat in de kunsten (ism de VUB). Ook kunnen onze studenten doorstromen, en zelfs reeds tijdens hun opleiding starten met een lerarenopleiding, geleid door opleidingshoofd SLO Luk Bastiaens, die hen vaardig maakt in de educatieve en pedagogische vaardigheden van het muziekonderwijs. Ook hebben we een coördinator onderzoek, Kristin Van den Buys en een coördinator internationale relatie, Jan d'Haene, die zorgt voor de internationale uitwisseling van Erasmus studenten en andere internationale contacten. Daarnaast zorgt Helmut de Backer voor de trajectbegeleiding (de specifieke invulling van het curriculum aangepast aan elke student) en Peter Daerden voor de Interne Kwaliteitszorg. Ten slotte wordt de administratie gecoördineerd door Walter De Schepper. Onze directeur Peter Swinnen leidt dit team. 


 

Bachelor of Arts in de Muziek

  • algemene informatie: situering, toelatingsvoorwaarden, toelatingsproeven, ...
  • studiegids 2016-17: structuur van de opleiding, afstudeerrichtingen, modeltrajecten, opleidingsonderdelen en hun fiches, docenten,...

Master of Arts in de Muziek

  • algemene informatie: situering, toelatingsvoorwaarden, toelatingsproeven, ...
  • studiegids 2016-17: structuur van de opleiding, afstudeerrichtingen, modeltrajecten, opleidingsonderdelen en hun fiches, docenten,...

Postgraduaat muziek