Artistieke Raad

 

1. Algemene Beleidsvisie  

A.   Doelstelling

De hoofddoelstelling van de Artistieke Raad van het Koninklijk Conservatorium Brussel bestaat erin een coördinerende,  programmatorische en regulerende functie uit te oefenen voor alle podiumprestaties waaraan de studenten deelnemen, binnen en buiten het Conservatorium, in opdracht van de onderwijsinstelling en met inbegrip van de volledige werking rond workshops en meestercursussen.

Uitgaande van de missie van het Koninklijk Conservatorium Brussel als hogere muziekonderwijsinstelling om vanuit zijn rijke traditie studenten op te leiden tot excellente, scherpzinnige en in een internationale context functionerende kunstenaars die de samenleving een belangrijke meerwaarde bieden, vertaalt de artistieke commissie deze missie naar het volledige podiumgebeuren.

De Artistieke Raad creëert hiertoe podiumkansen voor de studenten om hen binnen een duidelijke pedagogische aanpak vertrouwd te maken met het concertgebeuren in al zijn facetten. Niet enkel het het aanbrengen van projecten behoort tot de doelstelling van de Artistieke Raad maar eveneens het geven van stimuli aan de studenten tot het nemen van eigen initiatieven.

B.    Artistieke Beleidsvisie

Bij het samenstellen van de programmatie staat de student centraal, alle concertprojecten kaderen binnen het studiecurriculum. Het uitnodigen van ensembles of orkesten die niet verbonden zijn aan het Koninklijk Conservatorium voor een eenmalig concert valt buiten de krijtlijnen van het artistieke beleid. Bestaande professionele of pre-professionele ensembles en orkesten een podium bieden kan enkel indien dit een meerwaarde oplevert voor het artistieke beleid in het algemeen, ter aanvulling en/of ter ondersteuning van een bepaald project, thema of artistieke invalshoek. Het mag echter geen doel op zich vormen.

Alle concertprojecten worden samengesteld volgens een duidelijke pedagogische opbouw. De Artistieke Raad neemt initiatieven tot verrijking van de projecten, bijvoorbeeld door het organiseren van coaching bij orkestprojecten.

De Artistieke Raad staat in nauw contact met alle actoren, commissies en raden binnen het Conservatorium waaronder:

-       de opleidingscommissies
-       de departementsraad
-       de bibliotheek
-       trobadors
-       Brussels Kunstenplatform
-       de Stichting Conservatorium Brussel
-       Alumniwerking
-       Eramushogeschool Brussel
-       Andere departementen van de Erasmushogeschool Brussel

Een samenwerking met andere culturele spelers in Brussel moet bijdragen tot een artistieke verruiming en publieksverbreding. De Artistieke Raad treedt daarom in dialoog met de verschillende Brusselse muziekorganisatoren waaronder Flagey, Ars Musica, Het Paleis voor Schone Kunsten van Brussel, het Muziekinstrumentenmuseum en anderen.  

De planning kijkt ver vooruit en spreidt zich over verschillende jaren.

C. Samenstelling van de Artistieke Raad

Voorzitter: Peter Van Heyghen 
Secretaris: Kirsten Raeymaekers 

Leden: Antigoni Goni, Bart Bouckaert, Alien Boussemaere, Kris Defoort, Eric Robberecht, Annelies Van Parys, 
Kaat Macours

Externe Leden: Koenraad Hofman, Linda Lovrovic, Fabio Sinacori

Waarnemende Leden: Helmut de Backer, Peter Swinnen, Kathleen Coessens, Bart Geysels 

2.     Artistiek Beleidsplan

De raad stelt een evenwichtig programma samen waarbij ook onbekende paden worden betreden binnen het barokke, klassieke en romantische repertoire. Hedendaagse muziek vormt een essentieel onderdeel van de programmatie. De keuze van stijlen en genres is niet beperkt. Voor elk concert wordt een duidelijke invalshoek omschreven.

Aard van de projecten:

-       stages in professionele orkesten, ensembles
-       workshops
-       klasconcerten
-       semi-publieke concerten/toonmomenten
-       openbare concerten

Aard van de ensembles/orkestvormen:

-       groot koor/kamerkoor
-       ensembles/consorts/orkest binnen de historische uitvoeringspraktijk
-       operaprojecten
-       symfonieorkest
-       jazz-ensembles
-       blazersensembles
-       kamermuziekformaties
-       musical

De ensembles in residentie van het Koninklijk Conservatorium Brussel waaronder :

-       het “Brussels Chamber Orchestra”
-       het “Brussels Chamber Choir”
-       Oxalys

zullen worden geïntegreerd in het programma. 

Een transversale werking tussen de verschillende geledingen van het Conservatorium (jazz – musical en/of jazz – klassiek, …) zal worden gestimuleerd.