Het Variazioni project

     
   

Het Variazioni project biedt een samenwerkingsplatform waarop niet-technische gebruikers van culturele instellingen op eenvoudige wijze hun bestaande digitale collecties (multimedia masterclasses, audio/video concerten, afbeeldingen, gescande documenten, ...) kunnen catalogeren en verrijkte inhoud kunnen creëren op basis van de bestaande inhoud van andere instellingen, terwijl terdege rekening wordt gehouden met IPR en DRM.

De algemene coördinator van dit door de Europese commissie gesteunde project is de Fundación Isaac Albéniz in Madrid. De partners zijn enerzijds de content providers, nl. de conservatoria van Litouwen, Porto, Finland, Brussel en de FIA zelf en anderzijds 5 Spaanse en Italiaanse technische
providers.

Het project zal een portal opzetten voor het verrijken van inhoud waarop belangrijke Europese muzikale instellingen en gebruikersgemeenschappen muzikale inhoud zullen integreren, verrijken en hergebruiken, en hiermee lessen, lesmateriaal, artikels, thematic webs en andere nieuwe inhoud zullen creëren.