Kunstenplatform Brussel

In 2006 riep de Universitaire Associatie Brussel het Kunstenplatform in het leven, ter ondersteuning en begeleiding van het doctoraat in de kunsten. Daarnaast fungeert het platform als een ontmoetingsplaats waar wetenschappers en kunstenaars, via allerhande activiteiten, van gedachten wisselen over actuele thema's in de kunst. Het Kunstenplatform is een initiatief van de Vrije Universiteit Brussel en de kunstendepartementen van de Erasmushogeschool.

Meer informatie: www.kunstenplatformbrussel.be