Onderzoek aan KCB

 

De departementale onderzoekscommissie TROBADOR in het KCB

 

De onderzoekscommissie TROBADOR werd opgericht tijdens het academiejaar 03-04 onder leiding van wijlen Dr. Christiaan de Lannoy. Sinds het academiejaar 2006-2007 is Dr. Kristin Van den Buys departementaal onderzoekscoördinator en voorzitter van de onderzoekscommissie. 

De leden zijn: Dr. Daniel Blumenthal, Dr. Jan Michiels, Dr. Peter Swinnen, Jan De Winne, opleidingshoofd Dr. Kathleen Coessens, William Lanckrock (PWO), Benjamin Dieltjens en Florestan Bataillie (student). Waarnemend lid is kwaliteitszorgcoördinator Peter Daerden. 

 

 

TROBADOR is samengesteld uit actieve onderzoekers en bestaat uit uitvoerende kunstenaars, componisten, muziektheoretici en musicologen. Vanaf 09-10 maken ook studenten deel uit van de onderzoekscommissie. Zij vertegenwoordigen de stem van de studenten inzake het academiseringsproces.

Deze evenwichtige samenstelling is efficiënt gebleken voor zowel de prospectie, verspreiding en beoordeling van de onderzoeksprojecten, als voor de integratie van deze projecten in het geheel van de werking van het KCB. TROBADOR stimuleert het artistiek en wetenschappelijk onderzoek in het KCB en bereidt mee de onderzoeksbeleidslijnen voor.