Onderzoekers

 

Onderzoeksstructuren in KCB, EHB en UAB

De onderzoekscommissie van KCB, TROBADOR, is samengesteld uit actieve onderzoekers en bestaat uit uitvoerende kunstenaars, componisten, muziektheoretici en musicologen. TROBADOR stimuleert het artistiek en wetenschappelijk onderzoek in het KCB en bereidt mee de onderzoeksbeleidslijnen voor.

De departementale onderzoekscoördinator van het KCB zetelt zowel in de Onderzoeksraad van de EHB (Raad Kunsten en Onderzoek) als in die van de Universitaire Associatie Brussel als vertegenwoordiger van EHB en in de Onderzoeksraad (OZR) van de VUB. 

Het KUNSTENPLATFORM, Het Kunstenplatform, opgericht in 2006,  is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de kwaliteitsbewaking van het doctoraat in de Kunsten volgens het Brussels model. Het Kunstenplatform is een samenwerkingsverband tussen de VUB en de kunstdepartementen RITCS en KCB van de EHB en een aantal externe partners.

 

Speerpunten

Om het onderzoek in KCB beter te leiden werden er 6 onderzoeksgroepen gedefinieerd met elk een voortrekker, waardoor een speerpuntenbeleid mogelijk wordt. Zij zijn een belangrijke schakel in de kwaliteitsbewaking van het onderzoek in samenwerking met de kwaliteitszorgcoördinator.

 

(1) Historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk en organologie

Voortrekker: Jan De Winne

Dr. Alain Gervreau

Piet Kuijken

Korneel Le Compte (drs. senior)

Jean-François Madeuf (drs. senior)

Marcel Ponseele

Anne Pustlauk (drs. junior/FWO)

Frank Theuns

Sofie Van Herle

Peter Van Heyghen (drs. senior)

Stefaan Verdegem

 

(2) Uitvoeringspraktijk op moderne instrumenten

Voortrekker: dr. Daniel Blumenthal

 Monica Timofticiuc (drs. junior)

 

(3) Muzikale taal: compositie, improvisatie en analyse

Voortrekker: dr. Peter Swinnen

Dr. Tom De Cock (IWT)

Kris Defoort (drs. senior)

Dr. Kasia Glowicka

Christian Klinkenberg (drs. junior)

Henrique Portovedo (drs. junior)

Hans Van Daele

Benjamin Van Esser (drs. junior)

Jan Van Landeghem (drs. senior)

 

(4) Onderzoek over de kunsten en de bredere context van muziek (muziekgeschiedenis, cultuur- en documentatiewetenschappen...)

Voortrekker: dr. Kristin Van den Buys

Kurt Bertels (drs. junior)

Dr. Koen Buyens

Vincent Caers

Dr. Kathleen Coessens

Sarah Defrise (drs. junior)

Dr. Johan Eeckeloo

Ioannis Efstathopoulos (drs. junior)

Joachim Ganseman (drs. senior)

Jean-François Madeuf (drs. senior)

Koenraad Sterckx 

Richard Sutcliffe

Monica Timofticiuc (drs. junior)

Sofie Van Herle

 

(5) Hedendaagse Uitvoeringspraktijk

Voortrekker: Dr. Jan Michiels

Pierre Bibault (drs. junior)

Dr. Tom De Cock (IWT)

Sarah Defrise (drs. junior)

Chrissy Dimitriou (drs. junior / Onassis Foundation)

Koen Dries (drs. junior/FWO)

Ioannis Efstathopoulos (drs. junior)

Stéphane Ginsburgh (drs. senior)

Tomasz Konieczny (drs. junior)

Philippe Lamouris (drs. junior)

Henrique Portovedo (drs junior)

Bart Quartier 

Benjamin Van Esser (drs. junior)

Zhang Xi (Rachel) (drs. junior)

 

(6) KLAP: kennen en leren in artistieke praktijken

Voortrekker: Dr. Kathleen Coessens

Chrissy Dimitriou (drs. junior / Onassis Foundation)

Tomasz Konieczny (drs. junior)

Philippe Lamouris (drs. junior)

Korneel Le Compte (drs. senior)

Peter Van Bergen (drs. senior)

Jan Van Landeghem (drs. senior)