Organisatie

 

Inrichtende macht
Directie
Departementsraad
Opleidingscommissies
Onderzoekscommissie Trobador
Artistieke Raad

Vriendenkring vzw
Stichting Koninklijk Conservatorium Brussel
Conservamus vzw

           
Inrichtende macht    
   

Het Koninklijk Conservatorium Brussel
is een School of Arts van:

Erasmushogeschool Brussel
Vlaamse autonome hogeschool Brussel-Brabant
Nijverheidskaai 170 1070 Brussel
Tel. (02) 523 37 37
Fax (02) 523 37 57
http://www.erasmushogeschool.be

           
Directie    
    Directeur Kathleen Coessens
    Plaatsvervangend departementshoofd Jan D'Haene
    Directiesecretariaat

Sanne De Vogelaëre

           
Raad van de School of Arts    
    Voorzitter Kathleen Coessens  
    Secretaris Sanne De Vogelaëre  
    Leden
Lulu Aertgeerts
Peter Daerden
Bart Bouckaert
Jan D'Haene
Viviane Spanoghe
Vertegenwoordigers Personeel
     

Jozef Van Waeyenberge             Dirk De Greef

Gecoöpteerden soc/econ milieus
   Hélène Kamers
Bono Depoorter
Studenten
     

Gilles Ledure           Katia Segers            Paul Dujardin

Catherine De Clercq

 

   VUB mandataris
Opleidingscommissies    
   

De opleidingscommissies doen voorstellen aan de departementsraad inzake de algemene organisatorische, inhoudelijke, pedagogische en didactische opdrachten die betrekking hebben op de uitbouw en de programmatie van de opleidingen binnen het departement.

De opleidingsverantwoordelijke legt de nodige contacten in verband met studieprogramma's en -structuren, examenprogramma's en uurroosters. Hij is voorzitter van de jury en de eerste contactpersoon voor personeelsleden en studenten.

    Opleidingscommissie Muziek
    Opleidingshoofd en voorzitter Helmut De Backer  
         
    Vakgroepverantwoordelijken
(instrument nevenvak en postgraduaat horen bij dezelfde groep als het hoofdvak)
 
departementshoofd en vakgroepverantwoordelijke compositie, directie, koor, orkest, vormanalyse
      Luc Bergé
koperblazers
      Daniël Blumenthal
polyfone instrumenten
      Kristin De Smedt
muziektheorie en muziekschriftuur
      n.n. 
houtblazers
      Gert François
slagwerk
      Peter Van Heyghen
historische instrumenten
      Lena Lootens
zang, bewegingsleer
      Luc Loubry
kamermuziek, hedendaagse muziek
      Piet Nijsten jazz en lichte muziek, etnische muziek
      n.n. strijkers (cello en contrabas)
      Katalin Sebestyen
strijkers (viool en altviool)
      Kristin Van Den Buys cultuurgeschiedenis, filosofie, muziekgeschiedenis, muziekesthetica, muziekpsychologie
   

n.n.
AMV en toegepaste harmonie
    Vertegenwoordigers van NN  
    de studenten NN  
      Jelle Soen  
    Opleidingscommissie Musical
    Voorzitter en opleidingshoofd Ronnie Commissaris  
    Leden

Lulu Aertgeerts
Bart Buyle
Stephen Collins
Helmut De Backer

Docenten
      Sarah Kefi
Stephanie Vandendriessche
Hannes Vandersteene
Studenten
         
    Opleidingscommissie Specifieke LerarenOpleiding (SLO)
    Voorzitter en opleidingshoofd Luk Bastiaens  
    Leden Sanne Ramaekers
Nele Minten
Maggy De Ridder
Docenten
      Aline Boussemaere
N.N.
N.N.
Studenten
           
Onderzoekscomissie Trobador
    Voorzitter Peter Swinnen  
    Coördinator Kristin Van den Buys  
    Leden

Florestan Bataillie
Daniel Blumenthal
Koenraad Buyens
Roel Das
Jan De Winne
Paul Dombrecht
Johan Eeckeloo
Barthold Kuijken 
Stefaan Verdegem
Diederik Wissels 

    Waarnemende leden Helmut De Backer
Kathleen Coessens
 
           
Artistieke Raad
    Voorzitter Peter Van Heyghen  
    Leden

Bart Bouckaert
Eric Robberecht
Kris Defoort
Antigoni Goni
Annelies Van Parys 
Alien Boussemaere (student)
Kaat Macours (student)
Koenraad Hofman (Oxalys)
Linda Lovrovic (De Munt)
 Fabio Sinacori (NOB)

    Secretaris Kirsten Raeymaekers
    Technisch adviseurs

Peter Swinnen, Kathleen Coessens, Lulu Aertgeerts, Helmut De Backer, Bart Geysels 

     
Vriendenkring vzw
    Raad van Bestuur Dirk Van Assche  (voorzitter)
      Walter De Schepper  (penningmeester)
      Kris Stroobants  
      Peter Swinnen  
      Sofie Vanherle
         
Stichting Koninklijk Conservatorium Brussel
    Voorzitter Jacques Steenbergen  
    Bestuurders

Frans Boenders
Hendrik Descheemaeker
Anne Kestens
Lucie Lambrecht
Jos Linkens
Ine Mariën
Thales Mertens
Jozef Van Waeyenbergen
Hugo Weckx

 
    Lid met raadgevende stem Peter Swinnen  
         
    http://www.stichtingkcb.be Info: Kirsten.Raeymaekers@ehb.be