Inschrijvingen

 

 

 

For English, click here.

Wil jij deelnemen aan de toelatingsproeven 2017-2018?

Toelatingsproeven Bachelor Musical
Toelatingsproeven Bachelor/Master of Arts in de Muziek

Toelatingsproeven Voorbereidingsprogramma's
Toelatingsproeven Concertmusicus
Toelatingsproeven Postgraduaat Muziek
Toelatingsproeven voor collectieve cursussen
Algemene informatie

Inleiding

Indien je student aan het KCB wil worden, moet je een artistieke toelatingsproef afleggen. Voor de meeste afstudeerrichtingen zijn er twee sessies voorzien: één voor de zomervakantie en één in september. Als kandidaat-student kan je je inschrijven voor één van deze twee sessies. Online inschrijven doe je hier ten laatste twee weken voor de toelatingsproef.

Data Toelatingsproeven

De data van de toelatingsproeven 2017-18 kan je hier raadplegen.
Gelieve kort voor uw toelatingsproef de lijst te controleren aangezien de data en/of uren in uitzonderlijke gevallen nog kunnen gewijzigd worden.

Administratieve kost inschrijving toelatingsproeven

Voor de inschrijving voor de toelatingsproef dien je een administratieve kost te betalen van 30 EUR. Indien je je inschrijft voor meer dan één toelatingsproef betaal je slechts één maal deze kost.

Indien je reeds student bent of geweest bent aan het Koninklijk Conservatorium Brussel en je wenst je in te schrijven voor een nieuwe toelatingsproef, dan hoef je deze kost niet te betalen.

In geen geval wordt de administratieve kost terugbetaald of doorgeschoven.

 

Toelatingsproeven Bachelor Musical

Volg deze link voor meer informatie over de toelatingsproeven Musical.

Toelatingsproeven Bachelor/Master of Arts in de Muziek

voor kandidaten voor de Bachelor of Arts in de Muziek bestaat de toelatingsproef uit twee delen:

 • een deel over de hoofddiscipline (instrument/zang, compositie, directie, schriftuur) en
 • een algemene muziekproef: intonatie, lezen, zingen, ritme, ….

Algemene muziekproef

Voor de kandidaten jazz wordt dit algemeen deel afgenomen (voor ELKE kandidaat) op de dag van de proef hoofddiscipline. Het programma vind je in de infobrochure op pagina 52.

Voor de andere kandidaten is een aparte dag voorzien. Kandidaten die reeds credits behaald hebben in het Hoger Muziekonderwijs zijn vrijgesteld van de algemene muziekproef van de toelatingsproef. Zij leggen enkel de proef voor de hoofddiscipline af. Deze vrijstelling is niet van toepassing voor de kandidaten jazz.

Het programma van de algemene muziekproef (uitgezonderd voor kandidaten jazz) is als volgt:

 1. Een eenvoudige voorbereide zangles. De voor te bereiden les voor de algemene toelatingsproef van 5/09 kan u hier downloaden. 
 2. A prima vista en zonder voorbereiding: Reproduceren en/of beantwoorden van een aantal voorgespeelde of geritmeerde fragmenten.
  1. een korte intonatie-oefening in solsleutel, met pianobegeleiding
  2. een korte ritmische oefening
 3. Gesprek met jury over muzikale kennis, algemene kennis en motivatie om de studie aan te vatten

Specifiek deel over de hoofddiscipline (muziekschriftuur, directie, compositie, instrument/zang)

De programma's van de toelatingsproeven 2017-18 voor de hoofddiscipline in Bachelor kan U vinden vanaf blz. 49 in onze online infobrochure. De programma's voor Master fluit, hobo, engelse hoorn en gitaar vindt u hier. De programma's voor de proef op niveau Master voor andere hoofddisciplines zijn dezelfde als voor Bachelor. Er wordt uiteraard een hoger niveau verwacht.

Sinds het academiejaar 2016-17 kan u ook piccolo als hoofdinstrument kiezen (Master). Het programma van de toelatingsproef vindt u hier.

Begeleiding: de student kan een eigen begeleider meebrengen (indien van toepassing) of kan, voor het courante repertoire, gebruik maken van een begeleider (piano, klavecimbel) van het Conservatorium. De kandidaten voorzien de partituren voor de pianobegeleiding.

Op het moment van de proef zelf deelt de voorzitter van de jury aan de kandidaat mee welke werken dienen gespeeld te worden.

De toelatingsproef omvat ook een gesprek met de kandidaat, waarbij de jury zich een beeld vormt van de motivatie, maturiteit en talenkennis in functie van het studieprogramma.

Schrijf je nu in.

Toelatingsproeven Voorbereidingsprogramma's

Nieuw in de opleiding Muziek aan het Koninklijk Conservatorium Brussel zijn de mogelijkheden om door te stromen naar verwante instrumenten, met of zonder voorbereidingsprogramma. Zowel studenten die zich wensen te vervolmaken in hun instrument, studenten die later willen heroriënteren of studenten die een aanverwant instrument als expert willen beheersen, kunnen hier de informatie vinden. De minimum voorwaarde om een aanverwant instrument aan te vatten is, naast een oriënteringsproef, een bachelordiploma. Zo kan een student viool (met minstens een bachelordiploma) doorstromen naar master in de disciplines Viool, maar mits een voorbereidingsprogramma en oriënteringsproef ook naar een master in de disiplines Altviool, Barokviool of Barokaltviool. Een afgestudeerde bachelor in de discipline Klarinet kan zowel voor master in de discipline Klarinet als in de discipline Basklarinet kiezen; een bachelor in de discipline Piano geeft toegang tot master in de discipline Piano, en mits voorbereidingsprogramma en oriënteringsproef in de disciplines Klavecimbel en Pianoforte. Een stevige basiskennis van het instrument is noodzakelijk. We raden je dan ook aan om vooraf één jaar neveninstrument te doen in het instrument waarin je je verder wil verdiepen.

Meer info over de voorbereidingsprogramma's vindt u in onze online infobrochure.

Voor de oriënteringsproeven voor het voorbereidingsprogramma gelden de programma's
voor de Bachelor in de Muziek (zie hoger) zoals beschreven vanaf blz. 49 in de infobrochure.

Schrijf je nu in.

Toelatingsproeven Concertmusicus

Voor de artistieke toelatingsproef bereidt de kandidaat een programma van 30 minuten voor. Indien je in de twee vorige jaren als master in dezelfde afstudeerrichting afgestudeerd bent aan het KCB met 16/20 of meer op je hoofddiscipline, hoef je geen toelatingsproef af te leggen.

Schrijf je nu in.

Toelatingsproeven Postgraduaat Muziek

De kandidaat stuurt zijn project twee weken voor de toelatingsproef op via e-mail of post (naar het studentensecretariaat secretariaat.kcb@ehb.be). Dit project geeft een korte beschrijving (één A4) van het doel, onderwerp en de beoogde muzikale werken voor het postgraduaat. Voor de artistieke toelatingsproef bereidt de kandidaat een programma van 30 minuten voor, dat relevant is voor het muzikale programma voor het postgraduaat. De kandidaat formuleert tijdens een interview (na de artistieke toelatingsproef) zijn/haar motivatie en persoonlijke aspiraties aangaande het project van zijn/haar postgraduaat.

Schrijf je nu in.

Toelatingsproeven voor collectieve cursussen

 We bieden je de mogelijkheid om een aantal collectieve vakken te volgen onder creditcontract (zonder artistieke specialisatie) na een toelatingsproef die betrekking heeft op het te volgen vak en op de motivering (bv. keuzevak, interesse of verdieping).

De volgende vakken komen in aanmerking:

 • Artistieke Onderzoekspraktijken
 • Filosofie
 • Theorie van de Historische Uitvoeringspraktijk
 • Cultuurgeschiedenis
 • Encyclopedie en Onderzoek
 • Muziekgeschiedenis
 • Historische muziek
 • Modules ‘Muziekgeschiedenis’
 • Filosofie en Esthetiek van de Oude Muziek
 • Historiek van de Jazz
 • Algemene Muzikale vorming (mits algemene toelatingsproef muziek)

Schrijf je nu in.

Algemene informatie

Studie- en werkingsgelden 2017-2018

Je kan hier terecht voor alle informatie i.v.m. studiegelden Musical, Bachelor en Master Muziek, Voorbereidingsprogramma's, Concertmusicus, collectieve cursussen en SLO.

De studiegelden voor studenten Postgraduaat bedragen 1.400 EUR per module van 20 studiepunten (1 semester). 2 opeenvolgende modules (1 academiejaar) kosten 2.800 EUR.

De studenten dragen bij tot een algemene werkingskost in het begin van het Academiejaar, afhankelijk van het studieprogramma van de student. Voor 2017-2018 is deze kost maximum 262 EUR.

Vrijstellingen

Vermoed je recht te hebben op vrijstellingen op basis van eerder verworven studiebewijzen of ervaring? Lees hier meer over EVK en EVC.

Je kan hier het aanvraagformulier voor EVK downloaden.

Meer info

Voor meer info kan u steeds terecht op het studentensecretariaat via e-mail: secretariaat.kcb@ehb.be of telefonisch: 02 213 41 24, 02 213 41 14 en 02 213 41 23.

Wil je het Conservatorium meemaken op de opendeurdagen?
De Opendeurdag Musical is op zaterdag 18 maart 2017 vanaf 13.30 u op de Nijverheidskaai 170 (blok C) - 1070 Brussel.

De opendeurdag voor Klassieke Muziek, Jazz en HIPP (Historically Informed Performance Practice), SLO en Onderzoek in de Kunsten is op Zondag 19 maart 2017 vanaf 14:00 in de Kleine Zavel 5.

Wil u graag een diepgaander contact met onze docenten? Of een voorbereiding op de toelatingsproeven? Neem een kijkje op de site van Muzikamp. Gedurende de paasvakantie vinden de Masterclasses Brussel 2017 plaats in de gebouwen van het Conservatorium met medewerking van een aantal docenten van het KCB.