Studentenvoorzieningen

Studentensecretariaat: Het administratief hart van het conservatorium. Hier kan de student terecht voor alle verrichtingen en vragen i.v.m. inschrijving, studiecurriculum, examens, seminaries, enzovoort.

Studentenbegeleiding: Studeren in het hoger onderwijs loopt niet altijd van een leien dakje. Tegenvallende studieresultaten? Concentratiemoeilijkheden? Twijfels omtrent studiekeuze en/of studieverloop? Problemen met sociale integratie of conflicten? Overspoeld door het vele werk? Zin in een vertrouwelijk gesprek? De studentenbegeleider probeert je te helpen.

Trajectbegeleiding: De trajectbegeleider is je aanspreekpunt als je vragen hebt over je opleidingsprogramma, als je een individueel aangepast traject wenst of vrijstellingen wil aanvragen, ... Hij zoekt met jou naar de meest efficiënte leerroute en helpt je door zijn vakkundige ondersteuning op weg naar een succesvolle studieloopbaan. 

Door de erkenning van wat je eerder hebt gestudeerd (eerder verworven kwalificaties - EVK) of elders hebt geleerd door ervaring (eerder verworven competenties - EVC) kan jouw studietraject misschien wel ingekort worden. Je kan op aanvraag en na goedkeuring een traject op maat krijgen. Je individuele situatie is het uitgangspunt om te bepalen voor welke opleidingsonderdelen je vrijstellingen kan bekomen.

Je neemt contact op met de trajectbegeleider van de opleiding wanneer je:

 • een EVC-procedure wil opstarten
 • in aanmerking wil komen voor vrijstellingen op basis van EVK
 • bepaalde vakken (opleidingsonderdelen) wil hernemen
 • wil inschrijven voor een examencontract (= wanneer je een diploma of een aantal creditbewijzen wil halen maar het onderwijs niet volgt. Je legt dan alleen examens af)
 • wil inschrijven voor een creditcontract (= wanneer je, niet voor een diploma, maar wel voor creditbewijzen van losse opleidingonderdelen wil studeren).

Studentenvoorzieningen (Stuvo Ehb)

We helpen je bij alles behalve leerstof!

 

Stuvo EhB biedt een ruim pakket van studentenvoorzieningen opdat iedereen in optimale omstandigheden zou kunnen studeren en zich ontplooien. Je bent dan ook welkom bij Stuvo EhB met al je vragen, noden en wensen. De medewerkers staan garant voor info, advies en begeleiding omtrent alle mogelijke aspecten van het studentenleven!

 • Directeur: VAN DEN BRANDE Joeri - 02 559 15 79
 • Sport & communicatie: SCHWALL Dagmar - 02 559 15 77
 • Sociale Dienstverlening: ROELS Angelique - 02 527 14 99
 • Huisvesting & mobiliteit: ISHIEKWENE Grace - 02 476 16 17
 • Cultuur: HAEGEMANS Sofie - 02 559 15 78
 • RITCS Café: VAN RANSBEECK Sarah - 02 527 14 99

Dit promotiefilmpje, gemaakt door RITCS studenten, geeft kort de diensten van Stuvo EhB weer.

https://www.youtube.com/watch?v=COnr8myYCoA

 

Waarvoor kunnen studenten terecht bij Stuvo EhB?

Sociale dienst

Financiële ondersteuning (renteloze studieleningen, toelagen, voorschot op studietoelage), studentenjobs, sociaaljuridisch advies.

Contactgegevens:

 

Huisvesting

Huren kot in (eigen) studentenhuizen in Jette en Brussel centrum, informatie huren kot bij Br(ik

Contactgegevens:

 • huisvesting@ehb.be
 • 02/476.16.17
 • www.erasmushogeschool.be/international/housing-facilities-international-students

 

Cultuur

Informatie omtrent RITCS Café en cultuuraanbod in Brussel, financiële ondersteuning van studentenprojecten via projectsubsidie (meer info: www.ehb.be/Stuvo), cultuurcheque waarmee je 10 euro korting krijgt bij 5 grote Brussels cultuurhuizen.

Contactgegevens:

Sport

Vragen omtrent Brussels sportaanbod, 50% korting op jaarabonnement van Basic Fit, informatie over Vlaamse studentenkampioenschappen, financiële ondersteuning van sportinitiatieven van studenten.

Contactgegevens:

 

Psychologische steun

Bij het Centrum algemeen welzijn (CAW) kan je terecht voor een luisterend oor als het even tegenzit. Je kan anoniem en gratis een afspraak maken via de telefoon of via mail.

Contactgegevens:

Restaurant

Stuvo EhB beheert de studentenresto’s op de verschillende campussen in samenwerking met ISS.  Zij runnen in opdracht van stuvo de restaurants op de 5 verschillende campussen. Voor stuvo is het belangrijk om gezonde, goedkope maaltijden te voorzien.

Contactgegevens: