Verloop van de Studies

 

E.C.T.S.

 

Studeren in het buitenland
Musiceren in groep
Seminaries en masterclasses
       
E.C.T.S. (European Credit Transfer System)

 

 

Dit systeem van studiepunten ('credits') werd ontwikkeld binnen de Europese Unie om de opledingen aan hogescholen vergelijkbaar én uitwisselbaar te maken. Er wordt één creditpunt toegekend per 25 à 30 uren studielast. Het aantal studiepunten geeft dus het relatieve gewicht van een opleidingsonderdeel aan. Elk jaar omvat 60 studiepunten, dus tussen de 1500 en 1800 uren studielast (cursusuren, oefeningen en zelfstudie inbegrepen).

     
     
Studeren in het buitenland

 

 

Het Koninklijk Conservatorium Brussel maakt deel uit van internationale netwerken die muziekhogescholen uit Europa groeperen. Dit biedt de student de mogelijkheid een deel van zijn studietijd (van 3 maanden tot één jaar) door te brengen aan een buitenlandse hogeschool of universiteit. Deze buitenlandse studieperiode wordt dan in rekening gebracht voor het normale studiecurriculum aan het conservatorium zonder dat er studievertraging ontstaat.

Coördinator Internationale Relaties: de heer Jan D'Haene

     
Musiceren in groep - Podiumervaring

 

 

Musiceren in groep is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van de musicus. In elk studieprogramma is één of andere vorm ervan verplicht. Afhankelijk van de gekozen opleiding wordt de student ingedeeld bij het koor, het harmonieorkest, het symfonieorkest, het barokorkest/consort, big band of andere ensembles.

Er wordt gewoonlijk gewerkt in repetitieblokken van tien dagen, die resulteren in één of meerdere concerten. Deze concerten zijn voor het publiek toegankelijk.

     
Seminaries en masterclasses

 

 

Het onderwijsaanbod wordt elk academiejaar aangevuld met tal van seminaries. Befaamde gastprofessoren uit binnen- en buitenland worden hiertoe uitgenodigd. Deze seminaries kunnen voor bepaalde opleidingen in rekening worden gebracht voor het behalen van de verplichte studiepunten.

Lezingen en meestercursussen zijn eveneens voor het publiek toegankelijk.