Bachelor Musical

De opleiding Musical van het Koninklijk Conservatorium Brussel is uniek in Vlaanderen.

Musical is in wezen multidisciplinair en wordt daarom vaak de triatlon van de podiumkunsten genoemd, meteen de basisreden waarom onze opleiding gespreid wordt over een studietraject van vier jaar.

In onze opleiding wordt de techniek van de drie basisdisciplines zang, spel en dans aanvankelijk via professionele training afzonderlijk aangeleerd. De disciplines worden vervolgens geïntegreerd in projecten binnenshuis voor de eerste twee bachelorjaren en de openbare producties in drie en vier.

Sinds de oprichting in 1994 kunnen wij buigen over een mooie lijst van succesvolle afgestudeerden (oa Jan Scheepens, Veerle Baetens, Ann Van den Broeck, Bert Verbeke, Guillaum De Vos, ...), waardoor onze opleiding zowel in binnen- als buitenland hoog wordt aangeschreven.

Het opleidingsprogramma is gevarieerd en up-to-date. Sinds het invoeren van Keuzevakken en Competenties Extra in 2011 kunnen studenten individuele trajecten uitbouwen.

De leden van het docentenkorps hebben allen, naast hun pedagogische onderlegdheid, een eigen artistieke loopbaan uitgebouwd en zijn nauw betrokken bij het hedendaagse werkveld (oa Lulu Aertgeerts: Peter Pan, Mamma Mia!, Dans Der Vampieren, ...; Peter De Smet: The Phantom Of The Opera, Les Miserables, Sunset Boulevard, ...).

Toekomstmogelijkheden

Onze afgestudeerden komen in de eerste plaats terecht in musicals in Vlaanderen, Nederland, Duitsland en Frankrijk. Anderen vinden dan weer hun weg in het gesproken theater of in dramareeksen bij verschillende televisiezenders.

Door recente initiatieven kunnen onze studenten reeds tijdens de studieperiode hun eerste stappen zetten in het professionele werkveld. Stage overeenkomsten tussen de Musicalopleiding en Musical Van Vlaanderen, Studio 100, Judas Producties, Loge 10... zorgen er voor dat onze studenten via structurele stages de kans krijgen om mee te werken aan professionele musicalproducties. Daarnaast krijgt het project Eigen Werk een professioneel platform in de vorm van een musicallabo. Het project Eigen Werk is in het leven geroepen om zelfwerkzaamheid te stimuleren. De studenten, hier als theatermakers, schrijven, regisseren, creëren en choreograferen hun eigen werk.

Ten slotte bestaat er ook de mogelijkheid om les te geven in het Deeltijds Kunstonderwijs.

Toelatingsvoorwaarden

Om in te schrijven voor de toelatingsproeven gelden de normale toelatingsvoorwaarden. Vervolgens dient er een toelatingsproef afgelegd te worden waarbij de kandidaten gescreend worden op het aanwezige potentieel wat betreft zang, spel en dans.

Lees de instructies voor de toelatingsproeven.

Achter de schermen

Via onderstaand filmpje maak je achter de schermen kennis met de studenten die de opleiding Musical volgen.

Programma

In het eerste jaar staan speloefeningen op het programma. In drie trimestriële projecten werken studenten aan drie toonmomenten. De studenten beginnen met individuele improvisaties, gevolgd door samenspel. Aan het eind van het eerste jaar is de student in staat in zang uitdrukking te geven aan emoties en situaties. Aansluitend hierop krijgt de student dictie en fonetica. Daarin wordt uitspraak, ritme, metrum, accent, articulatie, intonatie en expressie bijgebracht.

In de zanglessen wordt een grondige kennis van het lichaam als zanginstrument tot doel gesteld en worden de intrinsieke stemmogelijkheden uitgebouwd. Het ademhalen en het fysiek ervaren van gezond stemgebruik zijn daarbij zeer belangrijk. Klassieke zangtechniek, CVT, EVT, en mengvormen van voorgaande, worden op maat van de student aangeboden.

Bij dans wordt begonnen met zowel klassiek ballet, jazzdans als dansexpressie. Het doel is om het ganse lichaam als communicatie-instrument te beheersen. De student wordt naargelang zijn niveau in één van de drie niveaugroepen onderverdeeld en kan door de beoordelende docenten op ieder moment overgaan naar een hoger niveau.

In het tweede en derde jaar kan de student excelleren door het kiezen van een keuzevak: zang, spel, dans, en studentenparticipatie worden aangeboden.

In de cursus algemene muzikale vorming leert de student zelfstandig een partituur instuderen. Er wordt aandacht besteed aan intonatie, ritmegevoel en leesvaardigheid.  De theoretische leerstof wordt aangevuld met praktische toepassingen. De student wordt naargelang zijn niveau in één van de drie niveaugroepen onderverdeeld en kan door de beoordelende docenten op ieder moment overgaan naar een hoger niveau.

In de cursus Close Harmony komen onder andere stemkleur, dosering en dubbelen van de stem, zangtechniek en backing vocals aan bod.

Rent, rockmusical van de studenten Musical

In Musicalesthetica en Literatuurstudie wordt het fenomeen musical als hedendaagse kunststroming behandeld en bestuderen de studenten partituren, synopsissen en zangstijlen.

In de laatste twee jaren vormen de studenten een ensemble dat onder leiding van verschillende regisseurs uit binnen- en buitenland zes producties maakt. Zo brachten derde- en vierdejaarsstudenten in de afgelopen jaren de volgende voorstellingen:

Merrily We Roll Along, Mad World, Smash Him & Bash Him, Romeo & Julia, Legally Blonde, The Hired Man, Company, Into The Woods....

Kosten

Voor deze opleiding gelden de normale studiegelden.

Inschrijven

Via de website van het KCB schrijf je je in voor de toelatingsproeven.