alumniwerking

Welkom op de alumnipagina’s van het Koninklijk Conservatorium Brussel!

De alumniwerking van het KCB is ondergebracht in de vzw 'de Vriendenkring van het Koninklijk Conservatorium Brussel' vzw.

Wie is Alumnus/Alumna?

- Alle studenten die aan het Koninklijk Conservatorium Brussel een einddiploma behaald hebben, hoger dan een eerste prijs AMV zijn automatisch alumnus of alumna van onze instelling. Met name: Studenten die aan KCB de titel van Master, Meester, of Professionele Bachelor Musical behaald hebben, houders van Eerste Prijs of Hoger Diploma instrument, schriftuur, compositie, orkest- of hafabradirectie, pedagogisch getuigschrift, en afgestudeerden van de SLO.

 

- Worden niet als alumnus/alumna beschouwd: studenten die uitsluitend een eerste prijs AMV behaalden, zij die slechts een Bachelor behaald hebben in de Masteropleiding, of studenten die een Master- of andere opleiding niet met vrucht beëindigd hebben.

Hoe lid worden van KcbAlumni?

Niet betalende leden: Tijdens de eerste twee academiejaren na het afstuderen worden alle alumni automatisch en kosteloos lid van de KcbAlumni.

 

Betalende leden: Vanaf het derde jaar na afstuderen kan men uitsluitend lid worden van KcbAlumni mits het betalen van de jaarlijkse bijdrage. Het tarief hiervoor werd bepaald op 25 euro per jaar.

 

Na storten van het bedrag (op de rekening van de Vriendenkring BE12 424554624192), met vermelding van “Lidgeld KcbAlumni” en uw volledige naam, wordt u voor 1 jaar lid van KcbAlumni.

Voordelen?

Alle leden genieten alle voordelen van de EhB Alumni. Deze zijn terug te vinden op de EhB website: http://www.erasmushogeschool.be/alumni

De dienst communicatie van het KCB houdt alle leden op de hoogte van belangrijke evenementen.

 

Betalende leden hebben recht op het reductietarief  voor alle concerten die door KCB georganiseerd worden. (2 tickets per concert). Daarnaast krijgen ze een gratis uitnodiging voor het Nieuwjaarsconcert, en 2 tickets aan reductietarief.

Indien gewenst kunnen ze een ‘jaarpas conservatorium’ aanschaffen aan de verminderde prijs van 75 euro. De voordelen van deze pas en informatie in verband met de reductietarieven voor concerten, vindt u terug in de jaarbrochure op de website van KCB: http://www.kcb.be/sites/www2.ehb.be/files/u152/Jaarkalender_V04DEF.pdf

 

Niet-betalende leden krijgen dezelfde voordelen als de betalende leden, maar worden bovendien gratis toegelaten tot de concerten die door KCB georganiseerd worden.

 

 Meer info?

Voor meer info en antwoord op uw vragen kan u terecht bij: alumni.kcb@ehb.be