Universitaire Associatie Brussel

De Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool Brussel (EhB) zijn partners in de Universitaire Associatie Brussel (UAB). De Erasmushogeschool Brussel koos de VUB als associatiepartner; een natuurlijke keuze, aangezien de oprichting van de associatie eigenlijk een formalisering en uitbreiding was van een samenwerkingsovereenkomst die al sinds 2001 tussen beide instellingen bestond.

Organisatie

Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Universitaire Associatie Brussel is Caroline Gennez. Prof. Dr. Caroline Pauwels, Rector VUB, en de heer Luc Van de Velde, Algemeen Directeur van de EhB, zijn beide ondervoorzitter. Prof. Dr. Em. Henri Eisendrath werd aangeduid als Liaison officer om de samenwerking qua onderwijs en onderzoek binnen verschillende disciplines te stroomlijnen.
Algemeen Coördinator - Afdelingshoofd van de UAB is Dr. Ruddy Verbinnen. Hij wordt bijgestaan door Dr. Pieter Meurs (stafmedewerker) en Mevr. Elisabeth Van Wilderode (secretariaatscoördinator) en Conny Stockmans (secretariaatsmedewerker).

Onderwijs

De associatie bundelt een waaier van ruim 50 bacheloropleidingen en ruim 100 masteropleidingen.

Het opleidingsaanbod van de Vrije Universiteit Brussel en het opleidingsaanbod van de Erasmushogeschool Brussel zullen met dit partnership verder worden geënt op de Bachelor-masterstructuur die Europa voorziet.

Eén van de belangrijkste troeven van de Universitaire Associatie Brussel is de complementariteit van het onderwijsaanbod.

Voor de contactgegevens en meer informatie over de Universitaire Associatie Brussel kun je terecht op de website van de UAB.

Onderzoek

In verschillende domeinen werden gezamenlijke onderzoeksprojecten opgestart. De samenwerking tussen de onderzoeksraad van de Vrije Universiteit Brussel en de onderzoeksraad van de EhB werd geïntensifieerd (Onderzoek aan de EhB).

Sociale voorzieningen

Het grote aantal Brusselse studenten dat de associatie vertegenwoordigt, maakt haar tot de belangrijkste partner in het ijveren voor sociale voorzieningen voor Nederlandstalige studenten in Brussel hetgeen via de vzw Brik reeds leidde tot een 'Brusselse Centrale Huisvestingsdienst' met ruim 3300 privé-studentenkamers te Brussel voorzien van een kwaliteitslabel (een belangrijke aanvulling op de ruim 1.200 eigen studentenkamers) én gratis openbaar vervoer via bus, tram, metro en trein.

Studenten van de Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool Brussel maken vrij gebruik van elkaars studentenvoorzieningen en sportinfrastructuur. De dienst Studentenbeleid van de Vrije Universiteit Brussel en Studentenvoorzieningen Erasmushogeschool Brussel werken dan ook nauw samen.

Behaal een bijkomend diploma aan de Vrije Universiteit Brussel

Je bent afgestudeerd aan de Erasmushogeschool Brussel maar je hebt zin om er nog een diploma bij te doen? Bekijk dan eens je mogelijkheden bij onze Associatiepartner de Vrije Universiteit Brussel.