Verkorte Educatieve Bachelor Musical KCB 2022
Verkorte Educatieve Bachelor in de Kunsten

Verkorte Educatieve Bachelor Musical

Wat mag je verwachten?

Heb je al een bachelordiploma Musical op zak en wil jij jouw liefde voor de kunsten doorgeven? Dan kan je starten aan Verkorte Educatieve Bachelor Musical aan het Koninklijk Conservatorium Brussel en het RITCS. De Schools of Arts van de Erasmushogeschool Brussel slaan de handen in elkaar om jou op te leiden tot een gepassioneerde kunstenaar-leraar!

De Verkorte Educatieve Bachelor Musical is er voor elke kunstenaar die een bevlogen keuze wil maken om als kunstenaar-leraar aan de slag te gaan en die vanuit een persoonlijk engagement de eigen artistieke kennis wil vertalen naar de samenleving via het onderwijs, community-art, educatief werk of sociaal-artistiek werk.

Vanuit een brede maatschappelijke context leert de Verkorte Educatieve Bachelor Musical je dan ook hoe je jouw artistieke kennis en kunde als bruggenbouwer kan vertalen naar een inspirerende en kunstzinnige leeromgeving. Je ontwikkelt daarbij een eigen sociaal-artistieke strategie die kinderen, jongeren en volwassenen de goesting geeft om ook zelf creatief aan de slag te gaan.  

Het curriculum bestaat uit drie deeltrajecten die je in overleg met de opleiding gezamenlijk of gespreid kan opnemen, aangepast aan jouw artistieke- en onderwijsactiviteiten.  

Daarbovenop is deze opleiding perfect te combineren met een (deeltijdse) job! Omdat je zelf het aantal deeltrajecten kan kiezen die je opneemt tijdens een academiejaar, praktisch toch!? 

RITCS + KCB

Zes redenen om de opleiding aan het KCB & RITCS te volgen:

 

 1. RITCS en KCB slaan de handen in elkaar om deze opleiding vorm te geven. Dat biedt jou een unieke kans om zowel domeinoverschrijdend (met muziek, drama, musical en audiovisuele kunsten) aan de slag te gaan en vergroot de kans op een job als kunstenaar-leraar! Daarnaast zal je je natuurlijk ook binnen de eigen discipline als kunstenaar-leraar bekwamen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 2. De opleiding heeft een breed netwerk binnen Brussel uitgebouwd waardoor studenten via labo’s en domeinoverschrijdende projecten meteen in een grootstedelijke context aan de slag kunnen. Zo realiseerden we in 2019-2020 samen met een team van ervaren kunstenaars binnen het sociaal-artistieke werkveld en de studenten een community-art project met 120 kinderen. De STOETERIJ werd een optocht doorheen Brussel met als doel om een stem te geven aan de Brusselse jeugd zonder hen daadwerkelijk de woorden in de mond te leggen. Samen met de begeleiders zochten de studenten de dramaturgie van de stad op om ze te vertalen naar een artistiek engagement. Deze sterke praktijkgerichte, sociaal-artistieke aanpak maakt de Educatieve Opleidingen in de Kunsten van KCB en RITCS uniek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 3. De opleiding werkt bovendien vooral vanuit bestaande sociaal-artistieke praktijken. Je wordt geconfronteerd met verbindende kunstenaars en hun unieke strategieën om in co-creatie te werken met participanten en lerenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 4. De opleiding wil studenten inspireren en sterk inzetten op een onderzoekende houding. Dit doen we onder meer door studenten in de lezingenreeks ‘Inspirerende Meesters’ te confronteren met vooraanstaande en vernieuwende stemmen binnen het artistiek-pedagogische veld. Binnen research@cinema stimuleren we studenten om een onderzoekende houding te ontwikkelen vanuit een artistiek profiel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 5. Alle docenten, vakdidactici en gastdocenten zijn toonaangevende experten met betrekking tot kunstparticipatie, hun kunstdiscipline én als kunstenaar-leraar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 6. Beide Schools of Arts bevinden zich in het hart van Europa: Brussel. Een stad vol uitdagingen waar kunstenaar-leraars kunnen experimenteren met innoverende werkvormen en leren omgaan met een uitgebreid kleurenpalet aan culturen. 

Samenwerkingen

De opleiding werkt samen met BRONKS / Sint Joris / De Cardijnschool / De Kleurdoos / OPENDOEK om zoveel mogelijk de bestaande Brusselse praktijk in de opleiding te verweven.

Na je opleiding

Met de opleiding Verkorte Educatieve Bachelor Musical kan je in diverse functies aan de slag:

 • Kunstenaar-leraar in het:

  • Deeltijds kunstonderwijs
  • Secundair (kunst)onderwijs
  • Volwassenonderwijs
  • Hoger onderwijs
 • Sociaal artistieke sector
 • Kunsteducatieve sector
 • Adviseur of beleidsmaker bij culturele instellingen of overheden
 • Kunstenaar-leraar in jeugdmuziekateliers

Pijlers

Onze visie vertaalt zich in vier grote speerpunten: 

 
Kunstenaar-leraar als liefhebber 

De educatieve opleiding in de kunsten vertrekt vanuit de kunstenaar-leraar als liefhebber. Doorheen de opleiding ontwikkel je als kunstenaar-leraar steeds meer toewijding, aandacht en zorg voor de lerende(n) én voor het onderwijs. Alleen via jouw eigen enthousiasme, engagement en inspirerende kracht kun je een nieuwe (artistieke) wereld openen voor de lerende(n). Wij zien het dan ook als jouw taak om de liefde en passie voor het vak door te geven aan de lerende(n). 

Maatschappij

De kruisbestuiving tussen het RITCS en KCB geeft de educatieve opleiding in de kunsten een sterke maatschappelijke focus en een multidisciplinaire aanpak. Beide Schools of Arts bevinden zich in het hart van Brussel, een grootstedelijk laboratorium waarin we samen met jou onderzoeken hoe we inclusie en diversiteit in het kunstonderwijs verder kunnen voeden, ontwikkelen en realiseren. Op die manier leiden we kunstenaar-leraars op in de brede zin en spelen we in op wat er leeft in de maatschappij. 

Tussen traditie en vernieuwing

De opleiding bewandelt het pad van de wisselwerking tussen traditie en vernieuwing. Via zelfstandig onderzoek leer je om je artistieke vakmanschap te vertalen naar vernieuwende pedagogische strategieën. Op die manier lever je een unieke bijdrage aan het onderwijs, alsook aan het bredere culturele- en sociale werkveld.

Groeien in het leraarschap 

De opleiding tot kunstenaar-leraar vindt niet in een vacuüm plaats. Om de brug te slaan tussen theorie en praktijk is het belangrijk om zo veel mogelijk te experimenteren in het onderwijs zelf én in de bredere culturele en sociale sector. Om die praktijkervaring te realiseren, wordt het theoretisch kader via de diverse vakdidactieken steeds gekoppeld aan de huidige artistieke onderwijs-pedagogische praktijk.  
 

Vakken

Het curriculum bestaat uit drie deeltrajecten die je in overleg gezamenlijk of gespreid kan opnemen, aangepast aan jouw artistieke- en onderwijsactiviteiten:  

Ontdek het volledige programma

CURRICULUM Verkorte Educatieve Bachelor Musical

Afstudeerrichting Musical ECTS
DEELTRAJECT 1: LIEFHEBBER  
Artistieke leeromgevingen 14
Domeinoverschrijdende vakdidactiek 1 3
Algemene vakdidactiek Musical 1 3

Specifieke vakdidactiek Musical 1:

 • Module ZANG
 • Module DANS
 • Module DRAMA
 • Module ATELIER

 

9

DEELTRAJECT 2: MAATSCHAPPIJ  
Kunstparticipatie en diversiteit 7
Domeinoverschrijdende vakdidactiek 2: project 4
DEELTRAJECT 3: TRADITIE & VERNIEUWING  
Kunst & onderwijs 5
Domeinoverschrijdende vakdidactiek 3 3
Algemene vakdidactiek Musical 2 3

Specifieke vakdidactiek Musical 2:

 • Module ZANG
 • Module DANS
 • Module DRAMA
 • Module ATELIER

 

9

Totaal 60

Onze docenten

Om je talent ten volle te kunnen ontwikkelen heb je natuurlijk een docent nodig die je op de juiste manier kan helpen en uitdagen om de beste versie van jezelf te worden. Onze docenten komen van over heel de wereld en hebben jarenlange ervaring op het podium en als lesgevers.

Ruth Rondas

Ruth Rondas

Opleidingshoofd/Docent Educatieve Opleidingen

Ruth Rondas behaalde een Licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen, optie Onderwijspedagogiek en een aggregaat aan de Universiteit Gent. In 2012 doctoreerde Ruth in de Pedagogische Wetenschappen, met als thema de één-op-één relatie in het Hoger Instrumentonderwijs. De interesse voor het instrumentonderwijs groeide door haar passie voor alles wat met onderwijs te maken heeft in combinatie met het spelen van muziek. Zo speelde ze vijf jaar in de Propere Fanfare van de Vieze Gasten, een sociaal-artistiek project in het hartje van de Brugse Poort (Gent).


Sinds 2014 werkt Ruth aan het Koninklijk Conservatorium Brussel waar ze – naast haar onderwijsopdracht in de specifieke lerarenopleiding – een tweejarig onderzoek deed naar het gebruik van Hedendaagse Muziek in het Deeltijds Kunstonderwijs (piano). In 2019-2020 ging ze de uitdaging aan om opleidingshoofd te worden van de Educatieve Opleidingen in de Kunsten waar ze samen met een enthousiast team vormgeeft aan deze opleiding.  

Contacteer Ruth:

Email

Roel Peeters

Roel Peeters

Docent Theoretische Vakken & Coördinator Musical, Coördinator Stage & Algemene Vakdidactiek Musical

Een korte bio volgt snel.

Contacteer Roel:

Email

Inge Minten

Inge Minten

Docent Zang Musical & Specifieke Vakdidactiek Zang van de Verkorte Educatieve Bachelor Musical

Een korte bio volgt snel.

Contacteer Inge:

Email

Peter Kongs

Peter Kongs

Docent Specifieke Vakdidactiek Dans & Stagebegeleiding | Verkorte Educatieve Bachelor Musical

Peter begon zijn opleiding klassiek en modern ballet aan de Balletacademie van Brabant en bij Mudra in Brussel. Hij studeerde jazzdans bij o.a. Jac Delsing en later bij Steps 74th en David Howard Dance Center in New York. Hij danste bij Pro Arte Gymnastica, Broadway Dance ’87 en Dancin’ Hollywood in Tokyo (Japan) en deed mee in “West Side Story” van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Hij trad op in dansvideo’s, commercials, operettes, musicals en deed diverse TV-optredens.

Nu is hij docent aan het Koninklijk Conservatorium Brussel afdeling musical, de kunsthumaniora Brussel, de academie van Lebbeke en dansstudio Ijvi Hagelstein. Hij geeft ook bijscholingen en stages voor dansers en dansdocenten bij o.a  Fedes, Amsterdam Dance Center, KVT en OVSG. Verder werkt(e) hij als choreograaf voor “Broadway Dance Center Tokyo”, Marisa Allen, Studio 100, VTM, VT4, Ketnet en anderen.

Contacteer Peter

Email

Maggy De Ridder docent KCB

Maggy De Ridder

Domeinoverschrijdende vakdidactiek 1 en 3 | Specifieke vakdidactiek groepsmusiceren | Specifieke vakdidactiek directie | Stagebegeleiding

Maggy De Ridder behaalde aan het Lemmensinstituut eerste prijzen in notenleer en harmonie. Aan het Koninklijk Conservatorium Brussel behaalde ze een master muziekschriftuur, een master compositie, een lerarendiploma en ze volgde ook nog koordirectie. Ze gaf meer dan tien jaar les in het DKO en is momenteel actief op de kunsthumaniora Brussel en het KCB.

Daarnaast is ze mede-auteur en redacteur van Da Capo, een muzikaal-didactische uitgave (Pelckmans), dirigente van een gemengd koor en componiste. Ze wordt regelmatig gevraagd als jurylid en er werden al verschillende werken van haar hand via televisie in binnen-en buitenland uitgezonden.  

Contacteer Maggy:

Email

Jan Geers

Jan Geers

Domeinoverschrijdende vakdidactiek 1-2 & Domeinoverschrijdende vakdidactiek: project | Verkorte Educatieve Bachelor Musical

Jan Geers is sinds 1999 professioneel actief in het culturele veld als regisseur. Hij werkte in het verleden voor verschillende huizen en gezelschappen O.a.:  DitoDito, Tristero, Nieuwpoorttheater, Villanella, Tweetaktfestival, Stuk, Time Circus, Cie Lodewijk Louis, Campo, BOSTON, GLobe Aroma, De Spil, De Brakke Grond.... Zijn werk is sociaal geëngageerd en vaak geeft het een diep menselijke inkijk in de petite histoire van la flandre profonde. Geers is een ervaren maker in het sociaal-artistieke veld. Zijn PHD-onderzoek gaat over sociaal-artistiek werk en wat dit werk vertelt over een gemeenschap. Geers heeft naast zijn artistiek werk ook als theaterpedagoog een diverse track-record.

Contacteer Jan:

Email

Jan Vromman

Domeinoverschrijdende vakdidactiek: project | Verkorte Educatieve Bachelor Musical

Jan Vromman twijfelde ooit tussen studeren voor licentiaat geschiedenis en filmregisseur. Intussen is het vooral het maken van documentaires geworden en niet weinig betreft het onderwerpen die onderzoek, standpunt, historisch inzicht vragen. Documentaires als ‘Zolang er Scheepsbouwers zingen’ en ‘De Kunst van het Boomhakken’ of ‘Le petit jeune homme de Binche’ getuigen daarvan.

Maar het denken blijft multimediaal en transversaal. Nieuwsgierigheid dreef Jan Vromman ook naar theater, sociaal-artistieke projecten, installaties en zelfs fictiewerk. Waar audiovisueel werk vaak een personage als drager voor een film neemt, kiest hij graag voor een maatschappelijk, breed gegeven. Betrokkenheid en emotie mogen inzicht en analyse niet in de weg staan. De meest recente documentaire: ‘De Geschiedenis van het Varken (in ons)’ is daar een illustratie van. Geen echt journalistiek werk in de zin van het zich vastbijten in een actualiteit, maar eerder een meditatie die het heden situeert a.h.v. de gehele voorgeschiedenis.

Daarnaast werkt Jan Vromman aan een onderzoeksopdracht i.s.m. het Brussels Art Platform & de VUB.

Contacteer Jan:

Email

Stage

Theorie en praktijk zijn in ons curriculum sterk met elkaar verweven: de stage vormt de rode draad doorheen de opleiding en wordt, naarmate je vordert, steeds complexer en uitdagender.  
  
Jouw eerste ervaringen als kunstenaar-leraar gebeuren in labo’s samen met medestudenten en onder begeleiding van een vakdidacticus. Vervolgens dompelen we je onder in een sociaal-artistiek project om ten slotte in het onderwijs individuele stages te lopen.  
  
Je ontwikkelt daarbij een eigen sociaal-artistieke strategie die kinderen, jongeren en volwassenen de goesting geeft om ook zelf creatief aan de slag te gaan.  
Ben je reeds aan het werk in het onderwijs en/of het sociaal educatieve veld en wil je jouw (les)opdracht laten valideren als stage, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de stagecoördinator van de opleiding: roel.peeters@ehb.be.

Toelatingsvoorwaarden

Om te starten met de Verkorte Educatieve Bachelor Musical (60 ECTS) dien je respectievelijk te beschikken over volgende diploma:

 • Bachelor Musical
 • Taalvoorwaarden:
  • Minimale vereiste aanvangsniveau Nederlands: B2
  • Dat je ten minste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebt voltooid of het behalen van minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs

Voorinschrijven mogelijk vanaf 26/06/2022

Via deze link schrijf je jezelf in.

Wat heb je hiervoor nodig?

 • Je originele identiteitskaart
 • Attest instaptoets
 • Je origineel diploma van het secundair onderwijs
 • Eventuele attesten, getuigschriften of diploma's van eerder gevolgde opleidingen of werkervaring
   

LET OP: om je te kunnen inschrijven voor deze opleiding dien je eerst een instaptoets af te leggen. Waar je ook zal studeren, als je start met de opleiding Verkorte Educatieve Bachelor Musical ben je verplicht een instaptoets ‘Educatieve bachelor secundair onderwijs’ af te leggen. Deze instaptoets peilt naar je startcompetenties en studiemethodes, meer specifiek komen volgende zaken aan bod:

Instaptoets Educatieve bachelor secundair onderwijs  
Studievaardigheden- en motivatietest 15 min.
Nederlands 45 min.

Deze toets is niet bindend maar wel nodig om je te kunnen inschrijven.

Deze toets is niet bindend maar wel nodig om je te kunnen inschrijven. Heb je al een andere bachelor of master op zak, dan dien je de toets ook af te leggen. Je vindt de toets online en ze is voor alle studenten van alle hogescholen in Vlaanderen dezelfde.

Algemene mail: secretariaat.kcb@ehb.be

Info & contact

Heb je een vraag omtrent deze nieuwe Verkorte Educatieve Bachelor Musical? Of wens je op de hoogte te blijven van deze opleiding? Stel je vraag en/of blijf op de hoogte via het contactformulier.

Stel jouw vraag en blijf op de hoogte

Which is your connection with the Koninklijk Conservatorium Brussel
Would you like to be informed of our further events by the newsletter

Any question?

Heb je een vraag omtrent deze nieuwe Verkorte Educatieve Bachelor Musical? Of wens je op de hoogte te blijven van deze opleiding? Stel je vraag en/of blijf op de hoogte via het contactformulier.