Doctoreren in de kunsten: het Kunstenplatform

Doctoreren in de Kunsten kan een ideaal verlengstuk van je academische opleiding aan het Koninklijk Conservatorium Brussel (of een ander instituut) zijn. Het Kunstenplatform Brussel is er dan ook om je wegwijs te maken in alle praktische zaken die bij je doctoraat horen en de nodige academische ondersteuning te bieden. 

Het Kunstenplatform Brussel

Voor al het artistiek onderzoek aan het Conservatorium werken wij nauw samen met het Kunstenplatform Brussel.

De leden van het Kunstenplatform zijn dan ook alle doctorandi in de Kunsten en hun promotoren verbonden aan de Schools of Arts van de Erasmushogeschool en de Vrije Universiteit Brussel. 

Het Kunstenplatform is het advies- en overlegorgaan van de Universitaire Associatie Brussel (UAB) dat voorstellen formuleert aan EhB en VUB over het artistiek onderzoek in al zijn aspecten. Binnen deze omgeving worden de gemeenschappelijke initiatieven rond het artistiek onderzoek geïnitieerd, bediscussieerd en ontwikkeld. Het vormt de omgeving waarbinnen doctoraten in de kunsten worden afgeleverd van excellente kwaliteit, die als referentie kunnen gelden voor de artistieke sector, voor het hoger kunstonderwijs en voor de universiteit.

De dagelijkse operationele leiding van het Kunstenplatform is in handen van het Platformbureau, samengesteld uit de onderzoekscoördinatoren van de EhB, Klaas Tindemans (RITCS) en Jan De Winne (KCB) en Katia Segers (VUB). Zij worden hierin bijgestaan door een coördinator (Inge Pieters). Dit dagelijks bestuur vergadert op geregelde basis en rapporteert aan de Platformraad. 

De Platformraad is verantwoordelijk voor de inhoudelijke visievorming van het Kunstenplatform en bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur, de opleidingshoofden van KCB en RITCS, zes vertegenwoordigers van de VUB, en een vertegenwoordiger van de doctorandi als adviserend lid. De Platformraad vergadert tweemaandelijks en rapporteert aan UAB, VUB en EhB.

Meer informatie over het Kunstenplatform: www.kunstenplatformbrussel.be

Hoe kan ik een Doctoraat in de Kunsten starten aan het Koninklijk Conservatorium Brussel? 

Aan het Koninklijk Conservatorium Brussel (KCB) kan je doctoraatsonderzoek verrichten. Als je over een Master (in de Kunsten) beschikt en muzikant bent, kan je een eigen onderzoekstraject opstarten. Het Koninklijk Conservatorium Brussel kan dan als onderzoeksomgeving functioneren. Voor het Doctoraat in de Kunsten wordt samengewerkt met de Vrije Universiteit Brussel (VUB). De VUB reikt tevens de diploma's uit. Het Kunstenplatform Brussel organiseert deze trajecten. 

Om een Doctoraat in de Kunsten te starten aan het Koninklijk Conservatorium Brussel, moet je een selectieprocedure doorlopen, die bestaat uit twee screenings. Voor een eerste artistieke screening (eerstvolgende deadline is 3 mei 2021) moeten de volgende documenten ingestuurd worden: een CV, een lijst van concerten, CD's en prijzen en twee tot drie audiofiles. Componisten moeten ook twee tot drie composities insturen. De eerstvolgende deadline voor de artiestieke screening is 1 mei 2022. Alle documenten en bestanden dienen naar Jan De Winne, onderzoekscoördinator van KCB, en Inge Pieters gestuurd te worden.  Als je slaagt voor deze artistieke screening, dan moet je een dossier indienen met je onderzoeksvoorstel en dit tegen 1 september 2022. Er is een formulier dat je hiervoor kunt gebruiken. Slaag je ook voor deze ronde, dan volgt er begin december 2022 nog een jurygesprek, waarbij je je onderzoek moet voorstellen en ook live muziek moet brengen (gelinkt aan je onderzoek).  Indien er een positief advies is van de jury, kan het doctoraat op éénder welk moment gestart worden, weliswaar na het doorlopen van de inschrijvingsprocedure van de VUB. Voor meer informatie, neem contact op met Inge Pieters.

Een toelating tot het Doctoraat in de Kunsten, betekent nog niet dat dit doctoraat ook gefinancierd wordt door het Koninklijk Conservatorium Brussel. De onderzoeksraad van het KCB beslist elk jaar in juni welke doctoraatsstudenten gefinancierd zullen worden voor een 30 procent mandaat dat een looptijd heeft van zes jaar. De mandaten starten dan in de daaropvolgende maand oktober.