Onderzoek aan het KCB

Artistiek onderzoek is een belangrijk onderdeel van de werking van het Koninklijk Conservatorium Brussel. Als instituut willen wij verschillende getalenteerde onderzoekers de kans geven om zich te verdiepen in een specifieke artistieke materie. Daarbij willen we hen de juiste steun en advies geven om hun onderzoek, zij het in de vorm van een doctoraat tot een goed einde te brengen en een waardevolle bijdrage te leveren aan de gemeenschap. 

De departementale onderzoekscommissie TROBADOR

De onderzoekscommissie TROBADOR van het KCB werd opgericht tijdens het academiejaar 03-04 onder leiding van wijlen Dr. Christiaan de Lannoy. Sinds het academiejaar 2020-2021 is Jan De Winne departementaal onderzoekscoördinator en voorzitter van de onderzoekscommissie. 

De leden zijn: Benjamin Dieltjens, Jan Michiels, Maarten Stragier, Jean Van Driesche, Benjamin Van Esser, Peter Van Heyghen en Annelies Van Parys. Waarnemend lid is kwaliteitszorgcoördinator Peter Daerden. 

TROBADOR is samengesteld uit actieve onderzoekers en bestaat uit uitvoerende kunstenaars, componisten, muziektheoretici en musicologen. 

Deze evenwichtige samenstelling is efficiënt gebleken voor zowel de prospectie, verspreiding en beoordeling van de onderzoeksprojecten, als voor de integratie van deze projecten in het geheel van de werking van het KCB. TROBADOR stimuleert het artistiek en wetenschappelijk onderzoek in het KCB en bereidt mee de onderzoeksbeleidslijnen voor.

Onderzoek KCB