Specifieke Lerarenopleidng
Bij- en nascholing

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Een lerarenopleiding volgen aan het Koninklijk Conservatorium Brussel?
Een goede keuze voor je toekomst!

In september 2019 starten het KCB en het RICTS met een nieuwe lerarenopleiding: de Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten
Op deze pagina lees je er alles over. 

De studenten die momenteel nog de Specifieke lerarenopleiding (SLO) muziek volgen en bij de aanvang van het academiejaar 2019-2020 ten minste 15 studiepunten uit het SLO-traject hebben verworven, hebben het recht om deze af te werken tegen uiterlijk 2020-2021.

Je kunt ook na je bacheloropleiding Musical gaan voor de volledig nieuwe Educatieve Bachelor Musical. 

 

 

De brug bouwen tussen onze verworven artistieke expertise en de muzikale beleving van beginnende muzikanten vormt een boeiende uitdaging. Dankzij de flexibiliteit van onze SLO krijg ik dit jaar de kans om met de nodige begeleiding en ondersteuning op het terrein zelf ervaring op te doen. Daarbij voel ik me gestimuleerd om creatief te experimenteren en krijg ik uit verschillende hoeken regelmatig constructieve input - pijlers die goede leerkrachten naar mijn gevoel hun leven lang ter harte blijven nemen.

 

Maarten
Maarten
Student SLO

Een lerarenopleiding volgen aan het Koninklijk Conservatorium Brussel? Een goede keuze voor je toekomst!

Wanneer je slaagt voor de Specifieke Lerarenopleiding krijg het diploma van leraar. Dit pedagogisch diploma is een voorwaarde om les te geven in Vlaanderen (vaste benoeming in het onderwijs).

Al onze afgestudeerden kunnen met hun Master diploma Muziek en hun SLO diploma terecht in het deeltijds kunstonderwijs en in het secundair onderwijs. Ook organisaties in de muziek educatie en socio-culturele instellingen zijn erg geïnteresseerd in afgestudeerde muziekleraren voor een brede waaier aan jobs en projecten.

Een diploma SLO is dan ook een zekerheid voor de toekomst waarin je zowel op muzikaal als op pedagogisch vlak heel wat kanten mee uit kan.

Programma

Het programma van de specifieke lerarenopleiding omvat 60 studiepunten waarvan 30 voor de theorie-component en 30 voor de praktijk-component. Deze opleiding kan je volgen binnen een voltijds traject van één academiejaar of kan over meerdere jaren worden gespreid. 
Als student in de masteropleiding Muziek kan je als keuzevakken al opleidingsonderdelen uit de SLO opleiding volgen.

In de theoriecomponent maak je o.m. kennis met opleidingsonderdelen als ‘didactisch referentiekader', ‘psychologie voor leerkrachten', 'sociale en communicatieve vaardigheden', 'pedagogisch-didactische thema's', ‘vakdidactiek afstudeerrichting /vakdidactiek aanverwante vakken (bijvoorbeeld voor de afstudeerrichting instrument/zang: groepsmusiceren (klassiek) of ensemble (jazz en lichte muziek) /vakdidactiek AMV-initatiatie /vakdidactiekAMC-esthetica/ vakdidactiek Muzikale Opvoeding'.

In de praktijkcomponent leer je al deze begrippen en didactiek toepassen. De praktijkcomponent bevat de onderdelen: inleidende observatiestage, stages afstudeerrichting, stage aanverwante vakken, stage klassikaal vak, stage keuzeproject of keuzevak en portfolio.

Theoriecomponent

De theoriecomponent van de specifieke lerarenopleiding muziek is vanaf het academiejaar 2018-2019 opgesplitst per afstudeerrichting. Hieronder kan je het overzicht zien van de verschillende vakken per afstudeerrichting. De praktijkcomponent is gelijk voor alle afstudeerrichtingen. 

Theoriecomponent Instrument/Zang of Jazz (specialisatie Instrument/zang)

Basisvorming Studiepunten
Didactisch referentiekader 3
Psychologie voor leerkrachten 3
Pedagogisch-didactische thema's 3
Sociale & communicatieve vaardigheden 3
Vakdidactiek Instrument/zang 6
Vakdidactiek groepsmusiceren 3
Vakdidactiek muzische vorming 3
Vakdidactiek kunstvakken secundair 3
Vakdidactiek muziekcultuur 3
Totaal 30

Theoriecomponent muziekschriftuur of compositie jazz (specialisatie compositie)

Basisvorming Studiepunten
Didactisch referentiekader 3
Psychologie voor leerkrachten 3
Pedagogisch-didactische thema's 3
Sociale & communicatieve vaardigheden 3
Vakdidactiek Creatie 6
Vakdidactiek muzische vorming 3
Vakdidactiek Kunstvakken secundair 3
Vakdidactiek muziekcultuur 3
Vakdidactiek uitdieping muziekcultuur 3
Totaal 30

Theoriecomponent Directie

Basisvorming Studiepunten
Didactisch referentiekader 3
Psychologie voor leerkrachten 3
Pedagogisch-didactische thema's 3
Sociale & communicatieve vaardigheden 3
Vakdidactiek groepsmusiceren 6
Vakdidactiek muzische vorming 3
Vakdidactiek kunstvakken secundair 3
Vakdidactiek muziek cultuur 3
Vakdidactiek uitdieping muziekcultuur 3
Totaal 30

Praktijkcomponent

In de praktijkcomponent ga je de theoretische concepten en begrippen aan de praktijk toetsen via observatie-, participatie en actieve stages. Hiervoor werken we nauw samen met een netwerk  van stageplaatsen in de noordelijke rand van Brussel en de kunsthumaniora Brussel.

Bij de praktijkcomponent kan je kiezen tussen preservice of inservice. Ben je reeds aan de slag in het deeltijds kunstonderwijs of het secundair onderwijs? Dan kan je deze lesopdracht volledig of deels meetellen als stage binnen de inservice component.

Preservice Studiepunten
Inleidende observatiestage 3
Stage afstudeerrichting 9
Stage aanverwante vakken 6
Stage Klassikaal vak 3
Stage Keuzeproject of keuzevak 3
Portfolio 6
Totaal 30

 

 

 

Inservice Studiepunten

Professioneel handelen in de onderwijspraktijk & portfolio. 

(Bij onvolledige LIO-baan wordt de inservice-training aangevuld met opleidingsonderdelen uit de preservice training)

30
Totaal 30

 

Je stage

Je stage in het kort

De opleiding omvat een theorie- en een praktijkluik van elk 30 studiepunten. Beide componenten zijn sterk met elkaar verweven.  In de praktijkcomponent ga je de theoretische concepten en begrippen aan de praktijk toetsen via observatie-, participatie en actieve stages. Hiervoor werken we nauw samen met een netwerk  van stageplaatsen in de noordelijke rand van Brussel en de kunsthumaniora Brussel.

Ben je reeds aan de slag in het deeltijds kunstonderwijs of het secundair onderwijs? Dan kan je deze lesopdracht volledig of deels meetellen als stage.

Praktisch

De stagecomponent kan je op drie verschillende wijzen vervullen:

  • Preservice: je vervult de stage zonder een statutaire relatie met de stageplaats (m.a.w. je bent nog niet tewerkgesteld).
  • Inservice: Je vervult de stagecomponent als ‘leraar-in-opleiding’ (LIO) en bent personeelslid van één of meerdere scholen in het deeltijds kunstonderwijs of het secundair onderwijs.
  • Combinatie: Je kan een onvolledige LIO-baan aanvullen met opleidingsonderdelen uit de preservicetraining.

Vragen over je stage? Contacteer zeker opleidingshoofd Luk Bastiaens via luk.bastiaens@ehb.be

Je campus

Welkom op onze campus 

Onze campus ligt in de bruisende Zavelwijk midden in het hart van Brussel. Het statige hoofdgebouw van het Conservatorium op de Regentschapsstraat met haar prachtige concertzaal is een echte ‘landmark’ in Brussel. Enkele passen verder liggen onze moderne faciliteiten op de Kleine Zavel waar je in de beste omstandigheden les kan volgen en kan studeren.

 

Infovergadering

In september organiseren we en infovergadering voor alle geïnteresseerden in de opleiding SLO. Hier krijg je alle algemene informatie en kan je ook specifieke vragen stellen in verband met de flexibiliteit en stages. De exacte datum van de vergadering kan je binnenkort hier terugvinden.

Toelatingsvoorwaarden

Het KCB zorgt ervoor dat je met deze opleiding ook als muziekleraar aan de slag kan. Je kan de SLO simultaan aanvatten met je masteropleiding of als je reeds een Master in de Muziek hebt behaald.

Studenten die het Nederlands niet als moedertaal bezitten wordt geadviseerd om een test te vervullen om de taalvaardigheid, zowel mondeling als schriftelijk, te toetsen. Voor verdere info kan je hiervoor contact nemen met luk.bastiaens@ehb.be

Vragen?

Voor meer informatie over de Specifieke Lerarenopleiding kan je terecht bij het studentensecretariaat. Je kan hen bereiken via secretariaat.kcb@ehb.be.

Heb je specifieke vragen over flexibiliteit of het programma in detail dan kan je ook terecht bij
opleidingshoofd Luk Bastiaens via luk.bastiaens@ehb.be.