KWALITEITSZORG

De zorg voor kwaliteit is altijd een grote bekommernis voor iedere kunstenaar, al eeuwen lang. Ook binnen het Conservatorium zijn we heel erg bezig met de kwaliteit van onze opleidingen.

Een selectie uit onze omvangrijke alumnilijst illustreert de resultaten op dit vlak tot op vandaag.  Sommige prestaties zijn natuurlijk uitzonderlijk, maar of je je na jouw studie wil profileren als solist, orkestmusicus, chambrist, dirigent, begeleider, leraar of in een ander beroepsprofiel, iedereen heeft recht op een kwalitatief hoogstaande opleiding.  Een select docentenkorps, uitgebalanceerde programma’s, een wereldvermaarde bibliotheek en een schitterende concertzaal helpen ons dagelijks hieraan verder te werken. 

Aangezien de zorg voor kwaliteit nooit stopt, wordt er permanent gezocht naar mogelijke verbeterpunten voor onze onderwijs- en onderzoeksomgeving.  Hierbij worden alle belanghebbenden betrokken: zowel de docenten en de studenten, als de alumni en de professionele wereld.  Dit gebeurt zowel via formele als informele weg. Op formeel vlak zijn er naast de verschillende enquêtes ook samenkomsten van drie resonantieraden waarin vertegenwoordigers van de opleidingen in dialoog treden met de professionele wereld.  Aangezien het voltallige personeel zelf ook professioneel actief is, is de verwevenheid tussen het werkveld en het conservatorium zeer groot, waardoor er permanent eveneens een ontelbaar aantal informele contacten zijn en de informatiedoorstroom verzekerd is.

Om alle mogelijke verbeterpunten te structureren en op te volgen, stelt de departementale beleidscel jaarlijks een jaaractieplan op.  Dit is een overkoepelend geheel van concrete actiepunten gegroepeerd in 11 strategische doelstellingen die het jaar nadien zullen uitgevoerd worden.

ACCREDITATIE

Sinds de invoering van de bachelor/masterstructuur kunnen de graden van Bachelor en Master enkel nog worden toegekend door geaccrediteerde opleidingen.
Accreditatie is in feite een soort keurmerk dat door een onafhankelijk orgaan (NVAO) verleend wordt wanneer de opleiding voldoet aan bepaalde minimale vereisten op het vlak van niveau en kwaliteit.

We waken dus niet alleen zelf over onze kwaliteit…

Eind augustus 2011 verwierf de opleiding musical haar accreditatie en in 2012 de opleiding muziek. Voor SLO bestaat er geen accreditatie.

CONTACT

Departementaal coördinator Kwaliteitszorg: peter.daerden@ehb.be