Luk Bastiaens

Luk Bastiaens
Coördinator Educatieve master muziek

Luk Bastiaens is organist en concerteerde in verschillende landen van Europa. Hij realiseerde een tiental cd-opnames en verzorgde een aantal muziekuitgaven waaronder het integrale orgelwerk van Gabriël Verschaegen en een werkboek en werkschrift voor het aanvankelijk orgelonderricht dat hij samen met een aantal collega’s schreef. Hij is ook hoofdredacteur van het driemaandelijkse tijdschrift ‘Orgelkunst’ dat de Vlaamse orgelcultuur internationaal op de kaart zet. Als auteur publiceerde hij reeds meer dan honderd artikels, zowel in Vlaamse als internationale tijdschriften. Luk Bastiaens is opleidingshoofd van de Specifieke Lerarenopleiding muziek, coördinator van de Educatieve master muziek en volgt de studenten op tijdens de stages en de masterproef. Als hoofdvakdocent orgel is hij tevens verbonden aan LUCA - campus Lemmens. 

Contacteer Luk:

Email