Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten KCB 2022
Educatieve Master in de Kunsten

Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten

Wat mag je verwachten?

Heb je al een diploma Muziek op zak en wil jij jouw liefde voor de kunsten doorgeven? Dan kan je starten aan een Educatieve Master Muziek & Podiumkunsten aan het Koninklijk Conservatorium Brussel en het RITCS. De Schools of Arts van de Erasmushogeschool Brussel slaan de handen in elkaar om jou op te leiden tot een gepassioneerde kunstenaar-leraar!  

De Educatieve opleidingen zijn er voor elke kunstenaar die een bevlogen keuze wil maken om als kunstenaar-leraar aan de slag te gaan en die vanuit een persoonlijk engagement de eigen artistieke kennis wil vertalen naar de samenleving via het onderwijs, community-art, educatief werk of sociaal-artistiek werk.

Vanuit een brede maatschappelijke context leert de Educatieve Master Muziek & Podiumkunsten je dan ook hoe je jouw artistieke kennis en kunde als bruggenbouwer kan vertalen naar een inspirerende en kunstzinnige leeromgeving. Je ontwikkelt daarbij een eigen sociaal-artistieke strategie die kinderen, jongeren en volwassenen de goesting geeft om ook zelf creatief aan de slag te gaan.

Het Koninklijk Conservatorium Brussel en het RITCS kiezen bewust voor het consecutief traject omdat we geloven dat je je eerst moet bekwamen in je eigen kunstdiscipline om dan die artistieke kennis en kunde te vertalen naar een artistieke leeromgeving.

Het curriculum bestaat uit vier deeltrajecten die je in overleg met de opleiding gezamenlijk of gespreid kan opnemen, aangepast aan jouw artistieke- en onderwijsactiviteiten.

Daarbovenop is deze opleiding perfect te combineren met een (deeltijdse) job! Omdat je zelf het aantal deeltrajecten kan kiezen die je opneemt tijdens een academiejaar, praktisch toch!? 

 

RITCS + KCB

Zes redenen om de opleiding aan het KCB & RITCS te volgen:

 

  1. RITCS en KCB slaan de handen in elkaar om deze opleiding vorm te geven. Dat biedt jou een unieke kans om zowel domeinoverschrijdend (met muziek, drama, musical en audiovisuele kunsten) aan de slag te gaan en vergroot de kans op een job als kunstenaar-leraar! Daarnaast zal je je natuurlijk ook binnen de eigen discipline als kunstenaar-leraar bekwamen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  2. De opleiding heeft een breed netwerk binnen Brussel uitgebouwd waardoor studenten via labo’s en domeinoverschrijdende projecten meteen in een grootstedelijke context aan de slag kunnen. Zo realiseerden we in 2019-2020 samen met een team van ervaren kunstenaars binnen het sociaal-artistieke werkveld en de studenten een community-art project met 120 kinderen. De STOETERIJ werd een optocht doorheen Brussel met als doel om een stem te geven aan de Brusselse jeugd zonder hen daadwerkelijk de woorden in de mond te leggen. Samen met de begeleiders zochten de studenten de dramaturgie van de stad op om ze te vertalen naar een artistiek engagement. Deze sterke praktijkgerichte, sociaal-artistieke aanpak maakt de Educatieve Opleidingen in de Kunsten van KCB en RITCS uniek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  3. De opleiding werkt bovendien vooral vanuit bestaande sociaal-artistieke praktijken. Je wordt geconfronteerd met verbindende kunstenaars en hun unieke strategieën om in co-creatie te werken met participanten en lerenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  4. De opleiding wil studenten inspireren en sterk inzetten op een onderzoekende houding. Dit doen we onder meer door studenten in de lezingenreeks ‘Inspirerende Meesters’ te confronteren met vooraanstaande en vernieuwende stemmen binnen het artistiek-pedagogische veld. Binnen research@cinema stimuleren we studenten om een onderzoekende houding te ontwikkelen vanuit een artistiek profiel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  5. Alle docenten, vakdidactici en gastdocenten zijn toonaangevende experten met betrekking tot kunstparticipatie, hun kunstdiscipline én als kunstenaar-leraar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  6. Beide Schools of Arts bevinden zich in het hart van Europa: Brussel. Een stad vol uitdagingen waar kunstenaar-leraars kunnen experimenteren met innoverende werkvormen en leren omgaan met een uitgebreid kleurenpalet aan culturen. 

Samenwerkingen

De opleiding werkt samen met BRONKS / Sint Joris / De Cardijnschool / De Kleurdoos / OPENDOEK om zoveel mogelijk de bestaande Brusselse praktijk in de opleiding te verweven.

Na je opleiding

Als kunstenaar-leraar kan je na je opleiding aan de slag in: het deeltijds en secundair kunstonderwijs, het volwassenonderwijs, het hoger onderwijs en de sociaal-artistieke en kunst-educatieve sector. Daarnaast is het ook mogelijk om je te profileren als adviseur of beleidsmaker bij culturele instellingen of overheden. Dit niet alleen in dienstverband maar ook als zelfstandig ondernemer.

Pijlers

Onze visie vertaalt zich in vier grote speerpunten: 

 
Kunstenaar-leraar als liefhebber 

De educatieve opleiding in de kunsten vertrekt vanuit de kunstenaar-leraar als liefhebber. Doorheen de opleiding ontwikkel je als kunstenaar-leraar steeds meer toewijding, aandacht en zorg voor de lerende(n) én voor het onderwijs. Alleen via jouw eigen enthousiasme, engagement en inspirerende kracht kun je een nieuwe (artistieke) wereld openen voor de lerende(n). Wij zien het dan ook als jouw taak om de liefde en passie voor het vak door te geven aan de lerende(n). 

Maatschappij

De kruisbestuiving tussen het RITCS en KCB geeft de educatieve opleiding in de kunsten een sterke maatschappelijke focus en een multidisciplinaire aanpak. Beide Schools of Arts bevinden zich in het hart van Brussel, een grootstedelijk laboratorium waarin we samen met jou onderzoeken hoe we inclusie en diversiteit in het kunstonderwijs verder kunnen voeden, ontwikkelen en realiseren. Op die manier leiden we kunstenaar-leraars op in de brede zin en spelen we in op wat er leeft in de maatschappij. 

Tussen traditie en vernieuwing

De opleiding bewandelt het pad van de wisselwerking tussen traditie en vernieuwing. Via zelfstandig onderzoek leer je om je artistieke vakmanschap te vertalen naar vernieuwende pedagogische strategieën. Op die manier lever je een unieke bijdrage aan het onderwijs, alsook aan het bredere culturele- en sociale werkveld.

Groeien in het leraarschap 

De opleiding tot kunstenaar-leraar vindt niet in een vacuüm plaats. Om de brug te slaan tussen theorie en praktijk is het belangrijk om zo veel mogelijk te experimenteren in het onderwijs zelf én in de bredere culturele en sociale sector. Om die praktijkervaring te realiseren, wordt het theoretisch kader via de diverse vakdidactieken steeds gekoppeld aan de huidige artistieke onderwijs-pedagogische praktijk.  

Vakken

Het curriculum bestaat uit drie deeltrajecten die je in overleg gezamenlijk of gespreid kan opnemen, aangepast aan jouw artistieke- en onderwijsactiviteiten:  

Ontdek het volledige programma

CURRICULUM Educatieve Master Muziek

Afstudeerrichting instrument en zang of jazz (specialisatie instrument/zang) ECTS
DEELTRAJECT 1: LIEFHEBBER  
Artistieke leeromgevingen 12
Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten 1 3
Algemene vakdidactiek Muziek  3
Specifieke vakdidactiek instrument/zang 1 3
Specifieke vakdidactiek groepsmusiceren 1 3
DEELTRAJECT 2: MAATSCHAPPIJ  
Kunstparticipatie en diversiteit 5
Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten 2: project 4
DEELTRAJECT 3: TRADITIE & VERNIEUWING  
Kunst & onderwijs 3
Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten 3 3
Algemene vakdidactiek Muziek 3
Specifieke vakdidactiek instrument/zang 2 6
Specifieke vakdidactiek groepsmusiceren 2 3
DEELTRAJECT 4: INTEGRATIE ARTISTIEK PEDAGOGISCH ONDERZOEK  
Artistiek pedagogisch onderzoek: masterproef 9
Totaal  60

 

 

 

Afstudeerrichting muziekschriftuur of compositie of jazz (specialisatie compositie/arranging) ECTS
DEELTRAJECT 1: LIEFHEBBER  
Artistieke leeromgevingen 12
Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten 1 3
Algemene vakdidactiek Muziek  3
Specifieke vakdidactiek creatie 1 3
Specifieke vakdidactiek groepsmusiceren 1 3
DEELTRAJECT 2: MAATSCHAPPIJ  
Kunstparticipatie en diversiteit 5
Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten 2: project 4
DEELTRAJECT 3: TRADITIE & VERNIEUWING  
Kunst & onderwijs 3
Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten 3 3
Algemene vakdidactiek Muziek 3
Specifieke vakdidactiek creatie 2 6
Specifieke vakdidactiek groepsmusiceren 2 3
DEELTRAJECT 4: INTEGRATIE ARTISTIEK PEDAGOGISCH ONDERZOEK  
Artistiek pedagogisch onderzoek: masterproef 9
Totaal  60

 

 

 

Afstudeerrichting directie ECTS
DEELTRAJECT 1: LIEFHEBBER  
Artistieke leeromgevingen 12
Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten 1 3
Algemene vakdidactiek Muziek  3
Specifieke vakdidactiek directie 1 3
Specifieke vakdidactiek groepsmusiceren 1 3
DEELTRAJECT 2: MAATSCHAPPIJ  
Kunstparticipatie en diversiteit 5
Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten 2: project 4
DEELTRAJECT 3: TRADITIE & VERNIEUWING  
Kunst & onderwijs 3
Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten 3 3
Algemene vakdidactiek Muziek 3
Specifieke vakdidactiek directie 2 6
Specifieke vakdidactiek groepsmusiceren 2 3
DEELTRAJECT 4: INTEGRATIE ARTISTIEK PEDAGOGISCH ONDERZOEK  
Artistiek pedagogisch onderzoek: masterproef 9
Totaal  60

 

 CURRICULUM Educatieve Master Podiumkunsten

Afstudeerrichting drama ECTS
DEELTRAJECT 1: LIEFHEBBER  
Artistieke leeromgevingen 12
Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten 1 3
Algemene vakdidactiek Drama 5
Specifieke vakdidactiek Drama: Spelen 1 3
Specifieke vakdidactiek Drama: Tekst & creatie 1 3
DEELTRAJECT 2: MAATSCHAPPIJ  
Kunstparticipatie en diversiteit 5
Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten 2: project 4
DEELTRAJECT 3: TRADITIE & VERNIEUWING  
Kunst & onderwijs 3
Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten 3 3
Algemene vakdidactiek Drama 2 4
Specifieke vakdidactiek Drama: Spelen 2 3
Specifieke vakdidactiek Drama: Tekst & creatie 2 3
DEELTRAJECT 4: INTEGRATIE ARTISTIEK PEDAGOGISCH ONDERZOEK  
Artistiek pedagogisch onderzoek: masterproef 9
Totaal  60

Onze docenten

Om je talent ten volle te kunnen ontwikkelen heb je natuurlijk een docent nodig die je op de juiste manier kan helpen en uitdagen om de beste versie van jezelf te worden. Onze docenten komen van over heel de wereld en hebben jarenlange ervaring op het podium en als lesgevers.

Ruth Rondas

Ruth Rondas

Opleidingshoofd/Docent Educatieve Opleidingen

Ruth Rondas behaalde een Licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen, optie Onderwijspedagogiek en een aggregaat aan de Universiteit Gent. In 2012 doctoreerde Ruth in de Pedagogische Wetenschappen, met als thema de één-op-één relatie in het Hoger Instrumentonderwijs. De interesse voor het instrumentonderwijs groeide door haar passie voor alles wat met onderwijs te maken heeft in combinatie met het spelen van muziek. Zo speelde ze vijf jaar in de Propere Fanfare van de Vieze Gasten, een sociaal-artistiek project in het hartje van de Brugse Poort (Gent).


Sinds 2014 werkt Ruth aan het Koninklijk Conservatorium Brussel waar ze – naast haar onderwijsopdracht in de specifieke lerarenopleiding – een tweejarig onderzoek deed naar het gebruik van Hedendaagse Muziek in het Deeltijds Kunstonderwijs (piano). In 2019-2020 ging ze de uitdaging aan om opleidingshoofd te worden van de Educatieve Opleidingen in de Kunsten waar ze samen met een enthousiast team vormgeeft aan deze opleiding.  

Contacteer Ruth:

Email

Maarten Vandenbemden

Maarten Vandenbemden

Assistent Toegepaste Harmonie (voor gitaristen) en Harmonieleer & Analyse en Coördinator Muziek binnen de Educatieve Master in de Kunsten

Maarten Vandenbemden (1994) wordt geboren in een huis vol gitaren en krijgt zijn eerste gitaarlessen van zijn vader. Dertien jaar later leidt zijn weg naar de klas van Antigoni Goni aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel waar hij “summa cum laude” de masters gitaar en muziekschriftuur behaalt.

Als solist en met verscheidene orkesten speelde hij onder meer in Bozar (Brussel) en het koninklijk paleis van Caserta, en van Jordanië tot China.
Vanuit een bijzondere voorliefde voor kamermuziek speelt hij regelmatig samen met sopranen Noémie Schellens en Kelly Poukens, met celliste Ann Van Hecke en in de kleurrijke bezetting van twee tenoren en twee gitaren als “Los Reyes de la Baraja”.

Sinds 2018 is Maarten het vierde lid van het Four Aces gitaarkwartet, waarmee hij in 2022 na het eerdere Tabula Rasa een tweede album opneemt, volledig gewijd aan Belgische muziek.
Met pianiste Saskia Van Herzeele vormt hij duo Adentro, dat in 2018 finalist is van Supernova en winnaar van de Kamermuziekprijs op het Twents Gitaarfestival (NL). Hun eerste CD “Once upon a time” verscheen in december bij Etcetera en werd in 2019 verkozen tot een van de 10 favoriete albums van het jaar door het Amerikaanse Classical Guitar Magazine. Met dank aan Beeldenstorm vzw komt eind 2021 hun tweede album uit. “Paris. Les années folles” is volledig gewijd aan de muziek uit de vorige jaren ‘20.

Maarten is docent toegepaste- en geschreven harmonie en coördinator van het domein muziek in de Educatieve Master aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel, en docent klassieke gitaar aan het Conservatorium van Gent. Sinds 2016 is Maarten bovendien actief betrokken bij the Volterra Project , een innovatieve zomercursus voor gitaar, en bij Music Projects for Brussels, een organisatie die Brusselse kinderen, patiënten en gedetineerden in contact brengt met klassieke muziek.

Contacteer Maarten:

E-mail

Maggy De Ridder docent KCB

Maggy De Ridder

Domeinoverschrijdende vakdidactiek 1 en 3 | Specifieke vakdidactiek groepsmusiceren | Specifieke vakdidactiek directie | Stagebegeleiding

Maggy De Ridder behaalde aan het Lemmensinstituut eerste prijzen in notenleer en harmonie. Aan het Koninklijk Conservatorium Brussel behaalde ze een master muziekschriftuur, een master compositie, een lerarendiploma en ze volgde ook nog koordirectie. Ze gaf meer dan tien jaar les in het DKO en is momenteel actief op de kunsthumaniora Brussel en het KCB.

Daarnaast is ze mede-auteur en redacteur van Da Capo, een muzikaal-didactische uitgave (Pelckmans), dirigente van een gemengd koor en componiste. Ze wordt regelmatig gevraagd als jurylid en er werden al verschillende werken van haar hand via televisie in binnen-en buitenland uitgezonden.  

Contacteer Maggy:

Email

Jan Geers

Jan Geers

Domeinoverschrijdende vakdidactiek 1-2 & Domeinoverschrijdende vakdidactiek: project | Verkorte Educatieve Bachelor Musical

Jan Geers is sinds 1999 professioneel actief in het culturele veld als regisseur. Hij werkte in het verleden voor verschillende huizen en gezelschappen O.a.:  DitoDito, Tristero, Nieuwpoorttheater, Villanella, Tweetaktfestival, Stuk, Time Circus, Cie Lodewijk Louis, Campo, BOSTON, GLobe Aroma, De Spil, De Brakke Grond.... Zijn werk is sociaal geëngageerd en vaak geeft het een diep menselijke inkijk in de petite histoire van la flandre profonde. Geers is een ervaren maker in het sociaal-artistieke veld. Zijn PHD-onderzoek gaat over sociaal-artistiek werk en wat dit werk vertelt over een gemeenschap. Geers heeft naast zijn artistiek werk ook als theaterpedagoog een diverse track-record.

Contacteer Jan:

Email

Jan Vromman

Domeinoverschrijdende vakdidactiek: project | Verkorte Educatieve Bachelor Musical

Jan Vromman twijfelde ooit tussen studeren voor licentiaat geschiedenis en filmregisseur. Intussen is het vooral het maken van documentaires geworden en niet weinig betreft het onderwerpen die onderzoek, standpunt, historisch inzicht vragen. Documentaires als ‘Zolang er Scheepsbouwers zingen’ en ‘De Kunst van het Boomhakken’ of ‘Le petit jeune homme de Binche’ getuigen daarvan.

Maar het denken blijft multimediaal en transversaal. Nieuwsgierigheid dreef Jan Vromman ook naar theater, sociaal-artistieke projecten, installaties en zelfs fictiewerk. Waar audiovisueel werk vaak een personage als drager voor een film neemt, kiest hij graag voor een maatschappelijk, breed gegeven. Betrokkenheid en emotie mogen inzicht en analyse niet in de weg staan. De meest recente documentaire: ‘De Geschiedenis van het Varken (in ons)’ is daar een illustratie van. Geen echt journalistiek werk in de zin van het zich vastbijten in een actualiteit, maar eerder een meditatie die het heden situeert a.h.v. de gehele voorgeschiedenis.

Daarnaast werkt Jan Vromman aan een onderzoeksopdracht i.s.m. het Brussels Art Platform & de VUB.

Contacteer Jan:

Email

Stage

Theorie en praktijk zijn in ons curriculum sterk met elkaar verweven: de stage vormt de rode draad doorheen de opleiding en wordt, naarmate je vordert, steeds complexer en uitdagender.  
  
Jouw eerste ervaringen als kunstenaar-leraar gebeuren in labo’s samen met medestudenten en onder begeleiding van een vakdidacticus. Vervolgens dompelen we je onder in een sociaal-artistiek project om ten slotte in het onderwijs individuele stages te lopen.  
  
Je ontwikkelt daarbij een eigen sociaal-artistieke strategie die kinderen, jongeren en volwassenen de goesting geeft om ook zelf creatief aan de slag te gaan.  
Ben je reeds aan het werk in het onderwijs en/of het sociaal educatieve veld en wil je jouw (les)opdracht laten valideren als stage, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de stagecoördinator van de opleiding: maarten.vandenbemden@ehb.be.

Toelatingsvoorwaarden

Om te starten met de Educatieve Master Muziek & Podiumkunsten dien je te beschikken over een Master Muziek & Podiumkunsten.


Indien je bij de inschrijving tot de educatieve master in het bezit bent van een anderstalige master kan je pas toegelaten worden tot de opleiding als je voldoet aan de taalvoorwaarden: taalniveau ERK B2 – “vantage”. Om dit te bewijzen, volstaat:   
 

Voorinschrijven mogelijk vanaf 26/06/2022

Via deze link schrijf je jezelf in.

Wat heb je hiervoor nodig?

  • Je originele identiteitskaart
  • Je origineel diploma van Master in Muziek
  • Eventuele attesten, getuigschriften of diploma's van eerder gevolgde opleidingen of werkervaring

Algemene mail: secretariaat.kcb@ehb.be

Info & contact

Heb je een vraag omtrent deze nieuwe Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten? Of wens je op de hoogte te blijven van deze opleiding? Stel je vraag en/of blijf op de hoogte via het contactformulier.

Stel jouw vraag en blijf op de hoogte

Welke omschrijving past het beste bij uw situatie
Wenst u op de hoogte te blijven van onze evenementen via de nieuwsbrief

Vragen?

Heb je een vraag omtrent deze nieuwe Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten? Of wens je op de hoogte te blijven van deze opleiding? Stel je vraag en/of blijf op de hoogte via het contactformulier.