NIEUW Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten
Educatieve Master in de Kunsten

NIEUW Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten

Heb je al een diploma Muziek of Podiumkunsten op zak en wil jij jouw passie delen?

Inleiding

Heb je al een diploma Muziek of Podiumkunsten op zak en wil jij jouw liefde voor de kunsten doorgeven? Dan kan je vanaf academiejaar 2019-2020 starten met een Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten aan het Koninklijk Conservatorium Brussel en het RITCS. De Schools of Arts van de Erasmushogeschool Brussel slaan de handen in elkaar om jou op te leiden tot een gepassioneerde kunstenaar-leraar!

Deze educatieve opleidingen zijn er voor elke kunstenaar die een positieve keuze wil maken om als kunstenaar-leraar aan de slag te gaan en die vanuit zijn engagement zijn artistieke kennis willen vertalen naar de samenleving via het onderwijs, community-art, educatief werk of sociaal-artistiek werk.

Vanuit een brede maatschappelijke context leer je in deze opleiding dan ook hoe je jouw artistieke kennis en kunde als bruggenbouwer kan vertalen naar een inspirerende en kunstzinnige leeromgeving. Je ontwikkelt daarbij een eigen sociaal-artistieke strategie die kinderen, jongeren en volwassenen de goesting geeft om ook zelf creatief aan de slag te gaan.

De opleiding gaat een samenwerking aan met BRONKS om zoveel mogelijk de bestaande Brusselse praktijk in de opleiding te verweven.

Heb je een diploma Musical op zak en wil je volgend jaar beginnen aan een Verkorte Educatieve Bachelor opleiding?                    ->Dat kan hier! 

Vanaf het academiejaar 2020-2021 starten we daarnaast ook met een Educatieve Master Audiovisuele Kunsten.

Onze speerpunten

Traject Educatieve Master Muziek & Podiumkunsten

Het Koninklijk Conservatorium Brussel en het RITCS kiezen bewust voor het consecutieve traject omdat we geloven dat je je eerst moet bekwamen in je eigen kunstdiscipline om dan de vertaalslag van die artistieke kennis en kunde te maken naar een artistieke leeromgeving.

Het curriculum bestaat uit vier deeltrajecten die je in overleg gezamenlijk of gespreid kan opnemen, aangepast aan jouw artistieke- en onderwijsactiviteiten:

Kunstenaar-leraar als liefhebber
Maatschappij
Tussen traditie en vernieuwing
Groeien in het leraarschap

Wat na je educatieve opleiding in de kunsten?

Met de opleiding Educatieve Master Muziek & Podiumkunsten kan je in diverse functies aan de slag:

 • Kunstenaar-leraar in het:

  • Deeltijds kunstonderwijs
  • Secundair (kunst)onderwijs
  • Volwassenonderwijs
  • Hoger onderwijs
 • Sociaal artistieke sector
 • Kunsteducatieve sector
 • Adviseur of beleidsmaker bij culturele instellingen of overheden
 • Kunstenaar-leraar in jeugdmuziekateliers
   

Je vakken

CURRICULUM Educatieve Master Muziek

Afstudeerrichting instrument en zang of jazz (specialisatie instrument/zang) ECTS
DEELTRAJECT 1: LIEFHEBBER  
Artistieke leeromgevingen 12
Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten 1 3
Algemene vakdidactiek Muziek  3
Specifieke vakdidactiek instrument/zang 1 3
Specifieke vakdidactiek groepsmusiceren 1 3
DEELTRAJECT 2: MAATSCHAPPIJ  
Kunstparticipatie en diversiteit 5
Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten 2: project 4
DEELTRAJECT 3: TRADITIE & VERNIEUWING  
Kunst & onderwijs 3
Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten 3 3
Algemene vakdidactiek Muziek 3
Specifieke vakdidactiek instrument/zang 2 6
Specifieke vakdidactiek groepsmusiceren 2 3
DEELTRAJECT 4: INTEGRATIE ARTISTIEK PEDAGOGISCH ONDERZOEK  
Artistiek pedagogisch onderzoek: masterproef 9
Totaal  60

 

Afstudeerrichting muziekschriftuur of compositie of jazz (specialisatie compositie/arranging) ECTS
DEELTRAJECT 1: LIEFHEBBER  
Artistieke leeromgevingen 12
Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten 1 3
Algemene vakdidactiek Muziek  3
Specifieke vakdidactiek creatie 1 3
Specifieke vakdidactiek groepsmusiceren 1 3
DEELTRAJECT 2: MAATSCHAPPIJ  
Kunstparticipatie en diversiteit 5
Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten 2: project 4
DEELTRAJECT 3: TRADITIE & VERNIEUWING  
Kunst & onderwijs 3
Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten 3 3
Algemene vakdidactiek Muziek 3
Specifieke vakdidactiek creatie 2 6
Specifieke vakdidactiek groepsmusiceren 2 3
DEELTRAJECT 4: INTEGRATIE ARTISTIEK PEDAGOGISCH ONDERZOEK  
Artistiek pedagogisch onderzoek: masterproef 9
Totaal  60

 

Afstudeerrichting directie ECTS
DEELTRAJECT 1: LIEFHEBBER  
Artistieke leeromgevingen 12
Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten 1 3
Algemene vakdidactiek Muziek  3
Specifieke vakdidactiek directie 1 3
Specifieke vakdidactiek groepsmusiceren 1 3
DEELTRAJECT 2: MAATSCHAPPIJ  
Kunstparticipatie en diversiteit 5
Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten 2: project 4
DEELTRAJECT 3: TRADITIE & VERNIEUWING  
Kunst & onderwijs 3
Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten 3 3
Algemene vakdidactiek Muziek 3
Specifieke vakdidactiek directie 2 6
Specifieke vakdidactiek groepsmusiceren 2 3
DEELTRAJECT 4: INTEGRATIE ARTISTIEK PEDAGOGISCH ONDERZOEK  
Artistiek pedagogisch onderzoek: masterproef 9
Totaal  60

 

CURRICULUM Educatieve Master Podiumkunsten

Afstudeerrichting drama ECTS
DEELTRAJECT 1: LIEFHEBBER  
Artistieke leeromgevingen 12
Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten 1 3
Algemene vakdidactiek Drama 1 5
Specifieke vakdidactiek Drama: Spelen 1 3
Specifieke vakdidactiek Drama: Tekst & creatie 1 3
DEELTRAJECT 2: MAATSCHAPPIJ  
Kunstparticipatie en diversiteit 5
Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten 2: project 4
DEELTRAJECT 3: TRADITIE & VERNIEUWING  
Kunst & onderwijs 3
Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten 3 3
Algemene vakdidactiek Drama 2 4
Specifieke vakdidactiek Drama: Spelen 2 3
Specifieke vakdidactiek Drama: Tekst & creatie 2 3
DEELTRAJECT 4: INTEGRATIE ARTISTIEK PEDAGOGISCH ONDERZOEK  
Artistiek pedagogisch onderzoek: masterproef 9
Totaal  60

 

Voor de studenten die reeds vakken volgden uit de SLO worden overgangsmaatregelen voorzien.

Gelieve hiervoor contact op te nemen met dhr. Luk Bastiaens: luk.bastiaens@ehb.be 

 

Traject Educatieve Master Muziek & Podiumkunsten

Het curriculum bestaat uit vier deeltrajecten die je in overleg gezamenlijk of gespreid kan opnemen, aangepast aan jouw artistieke- en onderwijsactiviteiten:

Kunstenaar-leraar als liefhebber

De educatieve opleiding in de kunsten vertrekt vanuit de kunstenaar-leraar als liefhebber. Doorheen de opleiding ontwikkel je steeds meer toewijding, aandacht en zorg voor de lerende(n) én voor het onderwijs. Door jouw enthousiasme, engagement en inspirerende kracht kan je voor hen een nieuwe (artistieke) wereld openen. Wij zien het dan ook als jouw taak om je liefde en passie door te geven.

Maatschappij

De kruisbestuiving tussen het RITCS en KCB geeft de educatieve opleiding in de kunsten een sterke maatschappelijke focus en een multidisciplinaire aanpak. Beide Schools of Arts bevinden zich in het hart van Brussel, een grootstedelijk laboratorium waarin we samen met jou onderzoeken hoe we inclusie en diversiteit in het kunstonderwijs verder kunnen voeden, ontwikkelen en realiseren. Op die manier leiden we kunstenaar-leraars op in de brede zin en spelen we in op wat er leeft in de maatschappij.

Tussen traditie en vernieuwing

De opleiding zoekt vanuit de traditie naar vernieuwing. Via zelfstandig onderzoek leer je om je artistieke vakmanschap te vertalen naar vernieuwende pedagogische strategieën. Op die manier lever je een unieke bijdrage aan het onderwijs, alsook aan het bredere culturele- en sociale werkveld.

Groeien in het leraarschap

De opleiding tot kunstenaar-leraar vindt niet in een vacuüm plaats. Om de brug te slaan tussen theorie en praktijk is het belangrijk om zo veel mogelijk te experimenteren in het onderwijs zelf én in de bredere culturele en sociale sector. Om die praktijkervaring te realiseren, wordt het theoretisch kader via de diverse vakdidactieken steeds gekoppeld aan de huidige artistieke onderwijs-pedagogische praktijk.

Wie zijn jouw docenten?

Om je talent ten volle te kunnen ontwikkelen heb je natuurlijk een docent nodig die je op de juiste manier kan helpen en uitdagen om de beste versie van jezelf te worden. Onze docenten komen van over heel de wereld en hebben jarenlange ervaring op het podium en als lesgevers.

(Deze lijst is in opbouw)

Ruth Rondas

Ruth Rondas

Docent SLO

Een korte bio volgt snel.

Contacteer Ruth:

Email

Luk Bastiaens

Luk Bastiaens

Opleidingshoofd SLO

Een korte bio volgt snel

Contacteer Luk:

Email

Oefening baart kunst

Theorie en praktijk zijn in ons curriculum sterk met elkaar verweven: de stage vormt de rode draad doorheen de opleiding en wordt, naarmate je vordert, steeds complexer en uitdagender.
Jouw eerste ervaringen als kunstenaar-leraar gebeuren in labo’s samen met medestudenten en onder begeleiding van een vakdidacticus. Vervolgens dompelen we je onder in een sociaal-artistiek project om ten slotte in het onderwijs individuele stages te lopen.
Je ontwikkelt daarbij een eigen sociaal-artistieke strategie die kinderen, jongeren en volwassenen de goesting geeft om ook zelf creatief aan de slag te gaan.

Al aan het werk?

Ben je reeds aan het werk in het onderwijs en/of het sociaal educatieve veld en wil je jouw (les)opdracht laten valideren als stage, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de stagecoördinator van de opleiding.

 

Infosessie educatieve opleidingen

Maandag 2 september 2019, voor iedereen vanaf 12:00, in de Kleine Concertzaal van het Koninklijk Conservatorium Brussel, Kleine Zavel 5 te Brussel.

Registreren voor dit info-moment kan hier.

Overtuigd?

1. De opleiding heeft een breed netwerk binnen Brussel uitgebouwd waardoor studenten via labo’s en het domeinoverschrijdend project meteen in een grootstedelijke context aan de slag kunnen.

2. De opleiding werkt bovendien vooral vanuit bestaande sociaal artistieke praktijken. Je wordt geconfronteerd met verbindende kunstenaars en hun unieke strategieën om in co-creatie te werken met participanten en lerenden.

3. RITCS en KCB slaan de handen in elkaar om deze opleiding vorm te geven. Dat biedt jou een unieke kans om zowel domeinoverschrijdend (met muziek, drama, musical en vanaf 2020-2021 audiovisuele kunsten) aan de slag te gaan en vergroot de kans op een job als kunstenaar-leraar! Daarnaast zal je je natuurlijk ook binnen de eigen discipline als kunstenaar-leraar bekwamen.

4. Alle docenten, vakdidactici en gastdocenten zijn toonaangevende experten met betrekking tot kunstparticipatie, hun kunstdiscipline én als kunstenaar-leraar.

5. Beide schools of Arts bevinden zich in het hart van Europa: Brussel. Een stad vol uitdagingen waar kunstenaar-leraars kunnen experimenteren met innoverende werkvormen en leren omgaan met een uitgebreid kleurenpalet aan culturen.

 

Vanaf 1/07/2019 kan je je inschrijven voor de Educatieve Master Muziek & Podiumkunsten, tijdens de openingsuren van het studentensecretariaat in het KCB.

Openingsuren studentensecretariaat:

Dagen Openingsuren
Ma, Di, Do, Vrij 09:00-12:30 en 13:30-16:00
Woensdag Gesloten
Het studentensecretariaat is gesloten op wettelijke feestdagen en tijdens de schoolvakanties.

Heb je nog vragen omtrent je inschrijving of wens je een afspraak te maken om je inschrijving te voltooien? Contacteer ons dan telefonisch (02 213 41 14) of via e-mail (secretariaat.kcb@ehb.be)

Toelatingsvoorwaarden

Om te starten met de Educatieve Master Muziek & Podiumkunsten (60 ECTS) dien je respectievelijk te beschikken over volgende diploma:

 • Master Muziek of Podiumkunsten
 • Taalvoorwaarden: indien je bij de inschrijving tot de educatieve master in het bezit bent van een anderstalige master kan je pas toegelaten worden tot de opleiding als je voldoet aan de taalvoorwaarden: taalniveau ERK B2 – “vantage”. Om dit te bewijzen, volstaat:

 

Vanaf 1/07/2019 kan je je inschrijven voor de Educatieve Master Muziek & Podiumkunsten, tijdens de openingsuren van het studentensecretariaat in het KCB .

Openingsuren studentensecretariaat:

Dagen Openingsuren
Ma, Di, Do, Vrij 09:00-12:30 en 13:30-16:00
Woensdag Gesloten
Het studentensecretariaat is gesloten op wettelijke feestdagen en tijdens de schoolvakanties.

Heb je nog vragen omtrent je inschrijving of wens je een afspraak te maken om je inschrijving te voltooien? Contacteer ons dan telefonisch (02 213 41 14) of via e-mail (secretariaat.kcb@ehb.be)

Info & contact

Wens je op de hoogte te blijven van deze opleiding? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief en ontvang alle informatie rechtstreeks in jouw mailbox. Vragen? Neem gerust contact met ons op via ons contactformulier.

Wij organiseren drie infosessies waarbij wij uitgebreid uitleg geven en met plezier antwoorden op al jouw vragen!

Welke omschrijving past het beste bij uw situatie
Wenst u op de hoogte te blijven van onze evenementen via de nieuwsbrief

Vragen?

Heb je een vraag omtrent deze nieuwe Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten? Stel je vraag via het contactformulier