MISSIE

Vanuit zijn rijke internationale traditie leidt het KCB getalenteerde studenten op tot excellente musici met een onderzoekende houding, die door hun openheid en bekwaamheid artistieke reflectie bieden van en voor de maatschappij.

Het Koninklijk Conservatorium Brussel wil binnen een wereld waarin welvaart grotendeels afhankelijk is geworden van winst en bezit, efficiëntie en nutservaring een eigen bijdrage leveren tot meer welbevinden door het verspreiden van schoonheid en kunst. Muziek is daarvoor uitermate geschikt omdat zij, meer dan andere kunsten, de menselijke cognitieve en emotionele dimensies rechtstreeks aanspreekt en integreert.

Ingeplant in het hart van cultureel Brussel is het conservatorium door zijn vele activiteiten intens verbonden met het sociale en culturele weefsel van de hoofdstad. Er is samenwerking met talrijke culturele manifestaties en instellingen zoals de Koningin Elisabethwedstrijd, de Munt, het Festival van Vlaanderen, het KunstenfestivaldesArts, Ars Musica, Instrumentenmuseum, Bozar, het Goethe-Instituut, Flagey...

Door zijn functie in de hoofdstad van Europa en het multiculturele aspect van haar bevolking, plaatst het conservatorium, met de internationale samenstelling van zijn docentenkorps en studentenpopulatie, artistieke, menselijke en esthetische waarden in een zeer ruime context. Aandacht en respect voor andere culturen blijken uit de opbouw van het curriculum en concertprogramma's, maar ook uit dagdagelijkse conversaties, attitudes en omgangsvormen.

Het Koninklijk Conservatorium Brussel is in de eerste plaats een artistiek opleidingscentrum. Slechts door het streven naar de grootst mogelijke artistieke bekwaamheid kan muziek haar betekenis ten volle reveleren. Hierbij gaat het Koninklijk Conservatorium Brussel uit van het Brussels model, waarbij onderwijs, onderzoek en kunstbeoefening in elkaar zijn ingebed. Het conservatorium leidt geen pseudowetenschappers op maar bewuste, geïnformeerde, kritisch ingestelde musici die voeling hebben met de brede culturele context en die de vaardigheid bezitten intuïtieve, emotionele en spirituele inhouden te hanteren en ze te integreren in de realisatie van een kunstwerk. Alle actoren worden daarbij voortdurend geconfronteerd met het spanningsveld tussen 'traditie' en 'innovatie'. Beiden zijn belangrijk en zorgen ervoor dat men niet vervalt in een polarisering van louter conservatisme tegenover nieuwmodisch opportunisme. De grote geledingen van het conservatorium (muziektheorie, instrument/zang, historische instrumenten, jazz, musical en lerarenopleiding) leggen elk hun eigen accenten binnen dit spanningsveld.

De criteria voor opleiding en evaluatie zijn afgestemd op gelijkaardige instellingen in Europa. Internationalisering wordt hierbij gezien als een noodzaak en een weldaad: het is een attractieve kwaliteitsgarantie voor docenten en studenten uit binnen- en buitenland.  Door zich naar de hoofdstad te verplaatsen doet elke student bovendien een ruime stap in de wereld.

 

Conservatorium