Missie

Het Koninklijk Conservatorium Brussel, School of Arts in de muziek, verwezenlijkt artistieke excellentie, bouwt en straalt deze blijvend uit vanuit de drie pijlers muziekkunst, onderwijs en onderzoek, zowel intern als extern, nationaal als internationaal. Haar opleidingen Muziek (compositie, directie, schriftuur en instrument, klassiek, jazz, historisch), Musical en de Verkorte Educatieve Opleidingen in de Kunsten zijn ingebed in de Erasmushogeschool Brussel, verder in het cultuurlandschap van de multiculturele hoofdstad Brussel, van Vlaanderen, van België en Europa.

Het KCB biedt een artistieke voedingsbodem aan huidige en volgende generaties musici. Met haar hoogwaardige artistieke opleiding ontwikkelt zij artistieke persoonlijkheid, kennis en praktijk, reflectie en expertise. De musici die zij vormt, dragen bij aan de hedendaagse samenleving als verantwoordelijke, creatieve en ondernemende burgers. Het KCB steunt hierbij op, én ondersteunt zelf, de artistieke en pedagogische excellentie en expertise van haar docenten die zelf actief en creatief in de samenleving staan.

Het KCB is een conservatorium én een laboratorium van muziek. Zij draagt, bewaart, onderzoekt en geeft haar rijke muzikale traditie vanuit het verleden over het heden naar de toekomst door. Op stimulerende en kritische wijze vult ze deze voortdurend aan, vernieuwt en verjongt ze. Creativiteit wordt er in alle muzikale tijden en vormen vervoegd, van inzicht tot uitvoering, van improvisatie tot compositie, van experiment tot creatie.

Het KCB is een gastvrij artistiek huis dat haar muzikale deuren en ramen opent naar de samenleving en haar diversiteit. Zij gaat voortdurend in dialoog en interactie met het culturele en artistieke veld, zowel nationaal als internationaal, en schuwt hierbij uitdagingen noch diversiteit. Na de uitdagingen van de twintigste eeuw gaat zij deze van de eenentwintigste eeuw aan.

Conservatorium