Missie

Vanuit haar rijke traditie leidt het Koninklijk Conservatorium Brussel, School of Arts van de Erasmushogeschool Brussel, musici en performers op tot excellente artiesten en kunstenaar-leraars.

Muziek, Musical en de Educatieve opleiding bieden onderwijs op maat aan in een inspirerende leeromgeving waarbij een coachende aanpak centraal staat. We stimuleren samenwerking en kruisbestuiving over de disciplines heen waardoor studenten hun artistieke identiteit maximaal kunnen ontplooien.

Een sterk uitgebouwde onderzoeksomgeving zet de studenten aan om op een kritische en goed geïnformeerde wijze nieuwe inzichten te ontwikkelen die hun artistieke uitvoerings en/of onderwijspraktijk voeden en richting geven aan hun traject van levenslang leren.

Door de nauwe samenwerking met nationale en internationale partners, de vele nationaliteiten binnen onze School of Arts en de sterke band met Brussel biedt het KCB een veilige haven die garant staat voor het afleveren van wereldburgers, die met open geest diversiteit en inclusie omarmen.

Conservatorium