Onderzoek

Artistiek Onderzoek

SPACE TIME

Artistiek Onderzoek Koninklijk Conservatorium Brussel

In artistiek onderzoek staat de artistieke praktijk centraal. Het is zowel een essentieel onderdeel als de finaliteit van het onderzoeksproces. Artistieke excellentie is daarom een basisvoorwaarde voor een succesvol onderzoeksparcours.

De kunstenaar/onderzoeker legt de complexe structuur van haar/zijn/hun artistieke praktijk bloot, analyseert en ondervraagt ze op een kritische en goed geïnformeerde wijze, in doen en denken. De inzichten die hieruit voortkomen worden verwerkt in artefacten en op open wijze gedeeld met peers in diverse, niet vooraf opgelegde vormen.

Artistiek onderzoek is dus niet enkel doordachte artistieke praktijk; het is ook de poging om de expliciete en impliciete kennisontwikkeling die ermee gepaard gaat te ontsluiten voor de bredere artistieke en academische wereld.

Onderzoeksdomeinen

Het Koninklijk Conservatorium Brussel groepeert een veertigtal onderzoekers en ambieert om nieuwe inzichten en perspectieven te ontwikkelen en verder uit te diepen binnen creatie, artistiek en wetenschappelijk onderzoek.

Hierbij staan kritische observatie, analyse, informatie en contextualisering binnen alle aspecten van muziek, musical en -pedagogie centraal.

KCB definieert vier inhoudelijke onderzoeksdomeinen die niet alleen hun wortels vinden in het rijke artistieke verleden van het instituut, dat terug gaat tot 1832, maar die voortdurend op zoek zijn naar vernieuwing en inbedding in de artistieke en academische wereld:

 • het artistieke onderzoeksproces van creatie/uitvoering/improvisatie
 • organologie
 • internationale en Brusselse contextualisering
 • relatie technologie en creatie

Trobador

Trobador is de departementale onderzoekscommissie van Koninklijk Conservatorium Brussel. Als adviesgevend orgaan bereidt zij mee de onderzoeksbeleidslijnen voor en rapporteert aan de Raad van de School of Arts. De opdracht van Trobador is dubbel:
 

 • artistiek en wetenschappelijk onderzoek aan KCB ondersteunen en stimuleren op vier niveaus (Bachelor/Master, doctoraal, postdoctoraal, projectmatig);
 • adviseren, evalueren en opvolgen van de (lopende en potentiële) onderzoeksprojecten en de integratie van deze projecten in het geheel van de werking van KCB.

De naam is afgeleid van het Occitaanse werkwoord trobar, wat staat voor componeren, uitvinden, discussiëren. Trobador werd opgericht in het academiejaar 2003–04 onder leiding van wijlen Christiaan de Lannoy. Vanaf 2009–10 werd hij opgevolgd door Kristin Van den Buys en tussen 2020–22 was Jan De Winne voorzitter van Trobador. Vanaf 2022–2023 neemt Kristin Van den Buys opnieuw het voorzitterschap van Trobador uit hoofde van haar functie van  onderzoekscoördinator van KCB.

De onderzoekscommissie komt maandelijks bij elkaar en telt momenteel twaalf leden. Hierbij wordt gestreefd naar representatie van alle opleidingen, afstudeerrichtingen en disciplines op vlak van onderzoek en onderwijs aan KCB:
 

 • voorzitter Trobador / coördinator onderzoek: Kristin Van den Buys
 • verantwoordelijken onderzoeksgroepen:
  • Philippe Lamouris (Hedendaagse Muziekpraktijken)
  • Kristin Van den Buys (Culturele Studies, Musicologie, Bibliotheek)
  • Matthias Heyman (Jazz, Geïmproviseerde en Populaire Muziek)
  • Maarten Stragier (Collectieve Creatie)
  • Jurgen De Pillecyn (Compositie & Schriftuur)
  • Jeroen Billiet (Orkestinstrumenten)
  • Jan De Winne (Historisch & Cultureel Geïnformeerde Uitvoeringspraktijken)
 • verantwoordelijke Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO): Mira Delbaen
 • afgevaardigde BA en MA studenten (aangeduid door Studentenraad): NN
 • afgevaardigde doctoraatsstudenten (aangeduid door de KCB doctorandi): Nuno Cernadas
 • afgevaardigde Raad van de School of Arts, extern lid: Saskia Willaert (Muziekinstrumentenmuseum Brussel)
 • afgevaardigde Raad van de School of Arts, onderwijzend personeel: Kurt Budé

De vergaderingen worden op operationeel vlak voorbereid door het Bureau Onderzoek (BOZ KCB): Kristin Van den Buys, Matthias Heyman, Maarten Stragier, Jeroen Billiet.

KCB telt vier docenten met een ZAP-mandaat aan de VUB ter begeleiding van artistieke doctoraten: Kristin Van den Buys, Maarten Stragier, Matthias Heyman, NN.

Daarnaast is KCB vertegenwoordigd in diverse overlegorganen met betrekking tot onderzoek, waaronder:
 

 • Onderzoeksraad Erasmushogeschool Brussel: Kristin Van den Buys, Matthias Heyman
 • Onderzoeksraad Vrije Universiteit Brussel: Kristin Van den Buys
 • Platformraad (Kunstenplatform Brussel): Jan D’haene, Kristin Van den Buys
 • Platformbureau (Kunstenplatform Brussel): Kristin Van den Buys, Maarten Stragier
 • Raad ARTO (onderzoeksgroep Kunsten - VUB): Kristin Van den Buys, Jan De Winne, Matthias Heyman, Jan Michiels, Maarten Stragier, Peter Swinnen

Voor meer informatie of vragen, neem contact op met de coördinator onderzoek Kristin Van Den Buys en adjunct-onderzoekscoördinator Matthias Heyman