ZOEKEN

Online bibliotheekcatalogus

De online bibliotheekcatalogus van het Koninklijk Conservatorium geeft toegang tot ruim 70.000 records. Dit is maar een deel van de volledige collectie, maar er worden constant nieuwe records toegevoegd.

Historische collectie

Geïnteresseerd in de historische collectie? De internationale bibliografische databank van RISM, Répertoire international des sources musicales geeft toegang tot meer dan 1 miljoen records.

De databank bevat meer dan 21.000 records van werken uit de conservatoriumbibliotheek:

ca. 16.300 muziekhandschriften van voor 1850 en

ca. 5.000 muziekdrukken van voor 1800.

EhBib Search

Studenten en docenten van het Koninklijk Conservatorium Brussel en de Erasmushogeschool hebben via paswoordidentificatie toegang tot EhBib Search.  Hierdoor kunt u gelijktijdig e-bronnen van EhB doorzoeken.

Voor een overzicht van ca. 190 tijdschriften die online raadpleegbaar zijn, klik hier.

Overzicht van alle beschikbare diensten

Een muziekdatabank consulteren:

Luisteren naar streaming audio:

Multidisciplinaire databanken waar ook muziek in te vinden is:

Toegespitst op onderwijs zijn onder andere de volgende bronnen beschikbaar:

Catalogus Wotquenne:

Voor aanvragen Interbibliothecair Leenverkeer, contacteer de bib.