Catalogi & Databanken

Bib - foto 1

Online bibliotheekcatalogus

De online bibliotheekcatalogus van het Koninklijk Conservatorium geeft toegang tot ruim 170.000 records. Dit is maar een deel van de volledige collectie, maar er worden constant nieuwe records toegevoegd.

EhBib Search

Studenten en docenten van het Koninklijk Conservatorium Brussel en de Erasmushogeschool hebben via paswoordidentificatie toegang tot EhBib Search.  Hierdoor kunt u gelijktijdig e-bronnen van EhB doorzoeken.

Voor een overzicht van ca. 190 tijdschriften die online raadpleegbaar zijn, klik hier.

Overzicht van muziekdatabanken:

Een muziekdatabank consulteren:

Een online bibliotheek van recent gepubliceerde partituren en partijen:

Streaming audio en video:

Multidisciplinaire databanken met ook muziekinformatie:

Specifiek voor onderwijs:

Catalogus Wotquenne:

Woordenboeken en vertalingen:

Voor aanvragen Interbibliothecair Leenverkeer, contacteer de bib.

Historische collectie

Geïnteresseerd in de historische collectie? De internationale bibliografische databank van RISM, Répertoire international des sources musicales geeft toegang tot meer dan 1 miljoen records.

De databank bevat meer dan 21.000 records van werken uit de conservatoriumbibliotheek:

ca. 16.300 muziekhandschriften van voor 1850 en

ca. 5.000 muziekdrukken van voor 1800.

Digitale partituren

Als student en docent van het KCB krijg je via de bibliotheek krijgt je toegang tot een aantal gedigitaliseerde partituren uit de collectie. Voorlopig is de digitale collectie beperkt, maar het aanbod wordt voortdurend uitgebreid. 

Digitale collectie Koninklijk Conservatorium Brussel

Klik hier

Een aantal muziekcollecties met werken uit het publiek domein zijn online gratis beschikbaar:

IMSLP Petrucci Music Library

Digital Resources for Musicology

Electronic and Virtual Editions

Digital Image Archive of Mediaval Music – DIAMM

Multidisciplinair:

Hathi Trust Digital Library

Internet Archive