Studentenbegeleiding

Voel je je niet goed in je vel?

Wil het studeren niet zo vlot lopen?

Alles lijkt teveel en je weet niet waar te beginnen?

Of wil je gewoon je verhaal eens aan iemand kwijt?
 
Je bent niet alleen en je staat er niet alleen voor.

Op deze pagina vind je de antwoorden op de volgende vragen:
 • Waarvoor kan ik bij de studentenbegeleider terecht?
   
 • Hoe kan ik een afspraak maken met de studentenbegeleider?
   
 • Op zoek naar een andere vorm van hulp of ondersteuning?
   
 • Dringend nood aan psychologische of medische hulp?
Studentenbegeleiding

Contact opnemen met de studentenbegeleider

 • Telefonisch: +32 (0)2 213 42 43
 • Elektronisch: vera.van.mierlo@ehb.be
 • Fysiek: lokaal 346.c, Kleine Zavel 5 (momenteel niet mogelijk door Covid-19)
Vera Van Mierlo
Vera Van Mierlo
Studentenbegeleider & Ombuds

Waarvoor kan ik bij de studentenbegeleider terecht?

Vera Van Mierlo is master in de psychologie met vele jaren ervaring als studentenbegeleider.
De studentenbegeleider luistert, adviseert en helpt om via de juiste kanalen de gepaste begeleiding te vinden. Je kan bij haar terecht om te praten over alles wat een impact heeft op jouw welzijn en/of op je studieprestaties.

Met haar kan je in alle rust en vertrouwen spreken over zaken zoals:
 • Persoonlijke uitdagingen en problemen
 • Somberheid, lusteloosheid, futloosheid, plotse huilbuien
 • Vragen over studiemethodes en studievaardigheden
 • Woede-uitbarstingen, je altijd maar boos of agressief voelen
 • Verstoord of erg veranderd eet- en/of slaappatroon
 • Uitstelgedrag, faalangst, laag zelfvertrouwen, perfectionisme,…
 • Hoe om te gaan met stress
 • Alcohol- en druggebruik
 • Niet meer tot rust kunnen komen, hyperactief gedrag, voortrazende gedachten 
 • Vragen over studeren met een functiebeperking (fysieke beperking, visuele of auditieve beperking, leerstoornis, niet-aangeboren hersenletsel, psychiatrische aandoening, autismespectrumstoornis, chronische ziekte,…)
 • Studeren in een bijzondere situatie (bv. zwangerschap, werken en studeren) 
 • Gevoelens van eenzaamheid en isolatie
 • Jezelf pijn (willen) doen of verwonden
 • Gedachten over er niet meer te willen zijn, over zelfdoding 
 • Moeite met concentratie of motivatie, tot niets meer komen 
 • Overmatig piekeren
 • Pestgedrag
 • Grensoverschrijdend gedrag. Hiervoor kan je ook terecht bij de vertrouwenspersonen Annemie De Rouck en Joeri Van den Brande.
 • … 
Studentenbegeleider KCB

Hoe kan ik een afspraak maken met de studentenbegeleider?

Onze studentenbegeleider, Vera Van Mierlo, is beschikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9 en 15u. Alle afspraken verlopen momenteel via Microsoft Teams.

 • Je kan bellen naar +32 (0)2 213 42 43
 • Je kan mailen naar vera.van.mierlo@ehb.be
 • Installeer het programma Microsoft Teams
 • Je zal via je studentenmail (EhB-mail) een uitnodiging ontvangen van de studentenbegeleider voor de start van je afspraak

Op zoek naar een andere vorm van hulp of ondersteuning?

Heb je het wel gezien in een workshop, bv. over stressmanagement, uitstelgedrag, zelfvertrouwen of perfectionisme? 
Wil je een en ander liever eerst zelf eens bekijken? Via online zelfhulp vind je alvast heel wat tips en tools, apps en oefeningen die misschien goed bij jou passen.

Hoewel alle gesprekken met je studentenbegeleider strikt vertrouwelijk zijn, is het natuurlijk mogelijk dat je liever met een externe organisatie contact opneemt. Gratis of betalend, via chat of telefoon, het is allemaal mogelijk! 

Het staat je ook vrij om een psycholoog in privé-praktijk te consulteren. Informeer je bij je ziekenfonds of ziekteverzekering voor mogelijkheden tot (gedeeltelijke) terugbetaling. 

Zoek je uitgebreide informatie over geestelijke gezondheid en de mogelijkheden tot ondersteuning in Brussel-Hoofdstad of Vlaanderen?  
Vergeet niet: ook bij je huisarts kan je terecht voor een luisterend oor en voor vragen over doorverwijzing. 

Zit je met andere vragen, bijvoorbeeld over studiefinanciering, een kot huren, cultuur, sport, mobiliteit, studentenresto’s of projectsubsidies, neem dan zeker eens een kijkje bij STUVO.

Studentenbegeleiding

Dringend nood aan psychologische of medische hulp?

Heb je nu onmiddellijk psychologische ondersteuning nodig? Dan kan je hier meteen terecht via chat of telefoon.
  
Voor medische of psychiatrische noodgevallen kan een bezoek aan een spoeddienst van het ziekenhuis aangewezen zijn.
In geval van twijfel of in niet-dringende situaties, consulteer je best eerst je eigen huisarts, of de dokter van wacht.

Heb je dringend medische of andere hulp nodig (brandweer, politie, ambulance, antigifcentrum, gaslek,…)? Dan bel je best het betreffende noodnummer. Alle nummers zijn gratis en de meeste ervan kunnen altijd gebeld worden, zelfs als je geen belkrediet meer hebt op je gsm.

In geval van een levensbedreigende situatie ga je zo snel mogelijk naar de spoeddienst of bel je dienst 100 of 112.

Contact opnemen met de studentenbegeleider

 • Telefonisch: +32 (0)2 213 42 43
 • Elektronisch: vera.van.mierlo@ehb.be
 • Fysiek: lokaal 346.c, Kleine Zavel 5 (momenteel niet mogelijk door Covid-19)
Vera Van Mierlo
Vera Van Mierlo
Studentenbegeleider & Ombuds