Onderzoeksgroepen

KCB kent zeven onderzoeksgroepen die gecombineerd een breed veld aan thema’s en disciplines beslaan. Deze onderzoeksgroepen ondersteunen, promoten en sturen onderzoek aan, zowel voor doctorandi en postdoctorandi als projectonderzoekers, onder meer door het organiseren van thematische onderzoeksdagen en het bijstaan van de betrokken onderzoekers, bv. bij het aanvragen van projecten of houden van onderzoeksactiviteiten.

Elke onderzoeksgroep wordt aangestuurd door een verantwoordelijke die, in overleg met de betrokken onderzoekers en eventueel de corresponderende opleiding, een concrete invulling geeft aan de activiteiten van de onderzoeksgroep. Op deze wijze helpen de onderzoeksgroepen met het uitwerken en implementeren van het onderzoek aan KCB, zorgen ze voor de nodige interne en externe zichtbaarheid van de onderzoekers en hun projecten, en slaan de brug tussen onderzoek en onderwijs.

Nieuwe onderzoekers geven aan bij welke onderzoeksgroep(en) ze wensen aan te sluiten. We raden potentiële onderzoekers dan ook aan om tijdig contact te nemen met de relevante onderzoeksgroepverantwoordelijke om voorstellen voor doctoraten, onderzoeksprojecten of activiteiten te bespreken.