ORGANISATIE

Inrichtende macht

Het Koninklijk Conservatorium Brussel 
is een School of Arts van:

Erasmushogeschool Brussel
Vlaamse autonome hogeschool Brussel-Brabant
Nijverheidskaai 170 1070 Brussel
Tel. (02) 523 37 37
Fax (02) 523 37 57
www.erasmushogeschool.be

Directie

Directeur: Kathleen Coessens

Plaatsvervangend departementshoofd: Jan D'Haene

Raad van de School of Arts

Voorzitter: Kathleen Coessens 

Secretaris: Katrien Van Hoecke

Leden:

 • Lulu Aertgeerts
 • Peter Daerden
 • Bart Bouckaert
 • Jan D'Haene
 • Viviane Spanoghe
 • Jozef Van Waeyenberge            
 • Dirk De Greef
 • Hélène Kamers
 • Bono Depoorter
 • Gilles Ledure          
 • Katia Segers           
 • Paul Dujardin
 • Catherine De Clercq

Opleidingscommissies

De opleidingscommissies doen voorstellen aan de departementsraad inzake de algemene organisatorische, inhoudelijke, pedagogische en didactische opdrachten die betrekking hebben op de uitbouw en de programmatie van de opleidingen binnen het departement.

De opleidingsverantwoordelijke legt de nodige contacten in verband met studieprogramma's en -structuren, examenprogramma's en uurroosters. Hij is voorzitter van de jury en de eerste contactpersoon voor personeelsleden en studenten.

Opleidingscommissie Muziek

Opleidingshoofd en voorzitter: Helmut De Backer 

Vakgroepverantwoordelijken
 

 •    Luc Bergé
 •    Daniël Blumenthal
 •    Kristin De Smedt
 •    Gert François
 •    Peter Van Heyghen
 •    Lena Lootens
 •    Luc Loubry
 •    Piet Nijsten
 •    Katalin Sebestyen
 •    Kristin Van Den Buys
 •    Jelle Soen

Opleidingscommissie Musical

 • Lulu Aertgeerts
 • Bart Buyle
 • Stephen Collins
 • Helmut De Backer
 • Sarah Kefi
 • Stephanie Vandendriessche
 • Hannes Vandersteen

Opleidingscommissie Specifieke LerarenOpleiding (SLO)

Voorzitter en opleidingshoofd: Luk Bastiaens 

Leden:

 • Sanne Ramaekers
 • Nele Minten
 • Maggy De Ridder
 • Aline Boussemaere

Onderzoekscomissie Trobador

Voorzitter: Peter Swinnen 

Coördinator: Kristin Van den Buys 

Leden

 • Florestan Bataillie
 • Daniel Blumenthal
 • Koenraad Buyens
 • Roel Das
 • Jan De Winne
 • Paul Dombrecht
 • Johan Eeckeloo
 • Barthold Kuijken 
 • Stefaan Verdegem
 • Diederik Wissels 
 • Helmut De Backer
 • Kathleen Coessens

Artistieke raad

Voorzitter: Peter Van Heyghen 

Leden

 • Bart Bouckaert
 • Eric Robberecht
 • Kris Defoort
 • Antigoni Goni 
 • Annelies Van Parys 
 • Alien Boussemaere (student)
 • Kaat Macours (student)
 • Koenraad Hofman (Oxalys)
 • Linda Lovrovic (De Munt)
 • Fabio Sinacori (NOB)

Technisch adviseurs

Peter Swinnen, Kathleen Coessens, Lulu Aertgeerts, Helmut De Backer, Bart Geysels 

Vriendenkring VZW

Raad van Bestuur: Dirk Van Assche (voorzitter)

 •    Walter De Schepper (penningmeester)
 •    Kris Stroobants 
 •    Peter Swinnen 
 •    Sofie Vanherle