ORGANISATIE

Inrichtende macht

Het Koninklijk Conservatorium Brussel 
is een School of Arts van:

Erasmushogeschool Brussel
Vlaamse autonome hogeschool Brussel-Brabant
Nijverheidskaai 170 1070 Brussel
Tel. (02) 523 37 37
Fax (02) 523 37 57
www.erasmushogeschool.be

Directie

Directeur: Kathleen Coessens

Plaatsvervangend departementshoofd: Jan D'Haene

Raad van de School of Arts

Voorzitter: Kathleen Coessens 

Secretaris: Katrien Van Hoecke

Leden:

 • Lulu Aertgeerts
 • Peter Daerden
 • Jan D'Haene
 • Viviane Spanoghe
 • Jozef Van Waeyenberge
 • Dirk De Greef
 • Lander Van Nuffelen
 • Taslima Syed Bastin
 • Gilles Ledure
 • Katia Segers
 • Paul Dujardin
 • Catherine De Clercq

Opleidingscommissies

De opleidingscommissies doen voorstellen aan de departementsraad inzake de algemene organisatorische, inhoudelijke, pedagogische en didactische opdrachten die betrekking hebben op de uitbouw en de programmatie van de opleidingen binnen het departement.

De opleidingsverantwoordelijke legt de nodige contacten in verband met studieprogramma's en -structuren, examenprogramma's en uurroosters. Hij is voorzitter van de jury en de eerste contactpersoon voor personeelsleden en studenten.

Opleidingscommissie Muziek

Opleidingshoofd en voorzitter: Helmut De Backer 

Vakgroepverantwoordelijken
 

 • Kristin van Den Buys
 • Luc Bergé
 • Anne Op De Beeck
 • Pierre Nijsten
 • Tony Nys
 • Carlos Bruneel
 • Daniël Blumenthal
 • Jurgen De Pillecyn
 • Gert François
 • Bart Naessens
 • Inge Spinette
 • Taslima Syed Bastin (student)
 • Joachim Jammer (student)
 • Jonathan Van Der Beek (student)

Opleidingscommissie Musical

 • Lulu Aertgeerts
 • Bart Buyle
 • Stephen Collins
 • Sarah Kefi
 • Stephanie Vandendriessche
 • Hannes Vandersteen

Opleidingscommissie Educatieve Master & Bachelor / SLO (Specifieke Leraren Opleiding)

Voorzitter en opleidingshoofd: Ruth Rondas

Leden:

 • Luk Bastiaens (coördinator muziek/musical)
 • Jan Geers (coördinator drama)
 • Tim De Keersmaecker (coördinator audiovisuele kunsten)
 • Roel Peeters (coördinator musical)
 • Peter Daerden (Kwaliteitszorgcoördinator)
 • Kathleen Coessens
 • Ann Olaerts

Onderzoekscommissie Trobador

Voorzitter: Kristin Van den Buys 

Leden

 • Jan Michiels
 • Jan De Winne
 • Benjamin Van Esser
 • Jean Vandriessche
 • Helmut De Backer
 • Benjamin Dieltjens
 • Maarten Stragier
 • Inge Pieters
 • Peter Daerden

Artistieke raad

Voorzitter: Kathleen Coessens

Leden

Intern:

 • Manu Mellaerts
 • Luc Bergé
 • Stefaan Verdegem
 • Piet Nijsten
 • Lulu Aertgeerts
 • Wout Paternoster, technisch adviseur

Extern:

 • Veerle Declerck (Bozar)
 • Linda Lovrovic (De Munt)
 • Matthieu Lescure (Belgian National Orchestra)
 • Amy Norrington (Oxalys)

Plaatsvervangers:

 • Bart Naessens (HIPP)
 • Bart De Nolf (jazz)
 • Jean Van Driessche (musical)

Vriendenkring VZW

Raad van Bestuur: Dirk Van Assche (voorzitter)

 •    Véronique Carlier (penningmeester)
 •    Kathleen Coessens (gedelegeerd bestuurder)
 •    Helmut De Backer (secretaris)
 •    Kris Stroobants 
 •    Peter Swinnen
 •    Lucie Lambrecht
 •    Thales Mertens
 •    Luc Bartholomeus
 •    Frauke Elsen