TOELATINGSPROEVEN MUSICAL

Praktisch

Net zoals vorig jaar zullen de toelatingsproeven voor de Bachelor Musical 2 dagen in beslag nemen.

  • Dag 1: dans- en zangproef
  • Dag 2: zang- en spelproef

Periode 1: 

Periode 2: 

Aanvangsuur 09u30 stipt. Aanmelden 09u00

Plaats: Nijverheidskaai 170 in blok C (parking oprijden, ongeveer 250 m rechts van het hoofdgebouw) en volg de pijlen Actua TV

Metro: Delacroix

Voorwaarden

Je interesse voor de opleiding verheugt ons. Het doel van de toelatingsproeven is er vooral op gericht ons een inzicht te geven over je mogelijkheden tot slagen en niet je aan een strenge selectieproef te onderwerpen. Tracht vooral jezelf te zijn: zorg dat je ontspannen deelneemt aan de proeven. Wees daarom op tijd en liever zelfs iets te vroeg.

We gaan als volgt te werk:

Dag 1

09u30 - 11u00: opwarming + dansproef GROEP I

                         doornemen van de songs met pianobegeleider GROEP II

11u00 - 12u30: opwarming + dansproef GROEP II

                         doornemen van de songs met pianobegeleider GROEP I

13u00 - 17u00: zangproeven

Na afloop van de zangproeven wordt meegedeeld of je door kan gaan naar dag 2.

Het spreekt voor zich dat na het afleggen van een onvoldoende of zwakke dans- en zangproef het helaas geen zin heeft om nog verder deel te nemen.

Het kan ook zijn dat je wordt uitgenodigd voor dag 2 maar nog een nieuw zangnummer dient in te studeren.

Dag 2

10u00 - 11u00: doornemen van songs met pianobegeleider

11u00 - 13u00: recall zangproeven

13u30 - 17u00: spelproeven

Na afloop van de spelproeven krijg je meteen te horen of je geslaagd bent en dus aan de opleiding kan beginnen.

Voor te bereiden materiaal

Dansproef

Na de opwarming wordt een choreografie aangeleerd. Nadien voer je die uit in kleine groepen of alleen. Je brengt iets lichts mee waarin je makkelijk danst.

Zangproef

Je bereidt twee musical songs voor (één up tempo en één ballad).

Breng voor beide songs 'geplakte' pianopartituren mee in de juiste toonaard. Ken de tekst uit je hoofd.

Spelproef

Je bereidt twee theatermonologen voor waarvan één verplicht (zie bijlage voor vrouw of man) en één naar keuze.

Je brengt de tekst mee van je keuzemonoloog. Weet waar je tekst vandaan komt (wie schreef de monoloog, uit welk toneelstuk komt de tekst...) Ken de tekst uit je hoofd.

Door deel te nemen aanvaard je de werkwijze en de beslissing van de jury.

Nog vragen? Wend je tot het secretariaat van het Koninklijk Conservatorium.