Collectieve Creatie: Onderzoekprojecten

Tom De Cock. Efficiëntie verhogen in de uitvoeringspraktijk van het hedendaagse percussie-repertoire

 

Dit onderzoeksproject focust op specifiek hedendaags repertoire voor slagwerk. De onderzochte composities uit het twintigste- en eenentwintigste-eeuwse repertoire worden geanalyseerd vanuit een uitvoerend perspectief. Daarnaast wordt elk werk voorzien van technische, praktische en interpretatieve ondersteuning en richtlijnen. De output van dit onderzoeksproces wordt gepubliceerd op het online platform Living Scores Learn, dat dient als een internationale open-source database en een kennisplatform voor slagwerkstudenten van over de hele wereld. De masterstudenten van het Koninklijk Conservatorium Brussel worden betrokken bij dit onderzoeksproject door middel van audio- en video-opnames van de onderzochte composities. Deze opnames, gemaakt door de studenten onder begeleiding van de onderzoeker, worden als referentie aan het platform toegevoegd.
De artistieke output van dit onderzoeksproject is tweeledig. Enerzijds dienen de onderzochte werken, die jaarlijks worden geselecteerd binnen het Living Scores traject, als artistiek uitgangspunt en inspiratie voor co-composities met componist-performers als Benjamin Van Esser, Frederik Croene, Cédric Dambrain, Joris Blanckaert, Ruud Roelofsen, Andrea Mancianti, Eva Reiter, etc. Anderzijds is er ook de verdere uitwerking van de Micro-Percussion Hybrid Setup, het instrument dat ontworpen werd in het kader van een FRArt beurs (Luik, 2019–20). Het instrument wordt in functie van het artistieke proces van de co-creaties verder ontwikkeld en verfijnd. Dit deel van het onderzoek wordt aanvullend ondersteund door Ictus en ChampdAction en zal worden voorgesteld op de Belgische podia.
 

Maarten Stragier. De handen die werken maken: Experimenten met hedendaagse relaties in muziekproductie

 

Dit onderzoek focust op het hedendaagse functioneren van de verhouding componist – uitvoerder in de klassieke westerse muziektraditie, en op diens geïmpliceerde noties van creatief eigendom. Het onderzoek wordt gevoerd langs twee sporen. Het eerste spoor bestaat uit gevalsstudies van muziek die geschreven werd in de voorbije halve eeuw. Hierbij gaat de meeste interesse uit naar werken waarvan de realisatie de notie van auteurschap problematiseert, en naar werken die vragen oproepen bij het gebruik van de partituur als massa-reproductiemiddel. Het tweede spoor bestaat uit experimenten met materiële condities die de grenzen tussen de rollen van componist en uitvoerder doen verschuiven en vervagen. Deze experimenten vormen een onderdeel van lange-termijn samenwerkingen met andere muzikale creatoren, en hun uiteenlopende effecten zijn onderwerp van continue analyse.

 

 

 

 

Collectieve Creatie

 

De onderzoeksgroep Collectieve Creatie bestudeert het hedendaags functioneren van creatieve rollen die voortkomen uit de westerse klassieke traditie. Onze activiteiten volgen twee sporen.

Het eerste spoor bestaat uit casusstudies van recente werken. In deze studies nemen we de verhouding tussen componist, partituur en uitvoerder onder de loep, zoals die zich ontwikkelt in de werkelijke artistieke praktijk. We toetsen deze praktische realiteit vervolgens aan noties over auteurschap die mogelijks aanwezig zijn in de discursieve context van het werk.

Het tweede spoor richt zich op het bouwen van collaboratieve creatiestructuren. Deze hebben als doel de grenzen tussen traditionele rollen als de componist, de uitvoerder, en het publiek te verleggen en te vervagen. Op deze manier willen we de machtsstructuren onderzoeken die met deze rollen gepaard gaan en hun effect op muzikale productie bevragen.