Compositie & Schriftuur

De onderzoeksgroep Compositie en Schriftuur situeert zich in een breed en divers werkterrein, waar componisten en creërende musici vanuit de eigen artistieke praktijk de muzikale taal van heden en verleden onder de loep nemen. Bijzondere aandacht gaat naar het onderzoeken en exploreren van de eigen muzikale toonspraak. De onderzoeksvragen situeren zich vaak in die context van de persoonlijke ervaring en raken problemen aan die betrekking hebben op notatie, analyse, interpretatie, uitvoeringspraktijk, receptie, etc.  Ook de meerwaarde van de  moderne muziektechnologie, die banen opent voor nieuwe mogelijkheden en muziekvormen, wordt onderzocht.

Samenwerking op allerlei gebied belicht de muzikale taal vanuit verschillende perspectieven, maar creëert ook  uitdagingen. Zo kunnen nieuwe analysemodellen nieuwe vormen van betekenisoverdracht en creatie genereren. De rode draad doorheen al deze onderzoeksvragen is dat kunstenaars binnen hun eigen of andere muzikale taal en/of praktijk naar een verrijking van hun techniek streven. Binnen hun eigen klankwereld maar ook op grotere schaal in dramaturgische structuren of muzikale vormen in symbiose met andere kunsten.

Met grote nieuwsgierigheid onderzoekend, maar evenzeer met een artistieke missie : de creatie die in dialoog treedt met het publiek.

 

Contact

Coördinator: Jurgen De Pillecyn

Compositie & Schriftuur