Culturele studies, Musicologie, Bibliotheek

De onderzoeksgroep Culturele studies, Musicologie, Bibliotheek staat voor wetenschappelijk onderzoek in historische musicologie uitgevoerd door zowel musicologen, als historici en musici en muziektheoretici. 

In de eerste plaats is er veel aandacht voor het eigen patrimonium en het ontsluiten van de rijke historische collectie van de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Brussel onder leiding van Johan Eeckeloo. Verder focust de groep ook op de studie van de muziekgeschiedenis van Brussel en Vlaanderen in de 19de, de 20ste en de 21ste eeuw zowel op vlak van (1) individuele componisten zoals onder meer Paul Gilson en Victor Legley; (2) op de institutionele context van het muziekleven zoals de geschiedenis van het Koninklijk Conservatorium Brussel (inclusief de bibliotheek en een aantal instrumentenklassen), van de Openbare Omroep (het NIR, BRT, VRT) met haar orkestenlandschap en van de Koninklijke Muntschouwburg (3) als op genres zoals Vlaamse hoorspelen. 

Sinds kort werd er ook een specifieke onderzoekslijn opgericht rond muziek en taal, die zich vooral richt naar de woord-toonverhouding in vocale muziek. In een eerste fase focust de groep zich op de Tweede Weense School en in een tweede fase zal dit evolueren naar Franse vocale muziek van tijdens het fin-de-siècle. 
 

Contact

Coördinator: Christine Van Den Buys

Culturele studies, Musicologie, Bibliotheek