Hedendaagse muziekpraktijken Onderzoekprojecten

Jan Michiels. Een Proustiaanse camera obscura

 

Met zijn doctoraal project Teatro dell’Ascolto als startpunt, bouwt Jan Michiels verder aan de exploratie van zijn pianistiek repertoire met de oren van Luigi Nono’s Prometeo: “Luister! Noem je waarheid die nauwe opening die voor één enkel moment het licht doorlaat?”. Een nieuw perspectief in zijn zoektocht is de ervaring van tijd en geheugen in het brein van een musicus, gezien en gehoord door de lenzen van Prousts À la recherche du temps perdu. Momenteel werkt hij aan een Proustiaanse Camera Obscura voor muziek —een metaforisch hulpmiddel voor luisterende en uitvoerende mensen— met repertoire van J.S. Bach tot vandaag.

 

Hedendaagse Muziekpraktijken

 

De onderzoeksgroep Hedendaagse muziekpraktijken biedt een platform voor uitvoerders van het hoogste niveau om hun individuele artistieke activiteit te overstijgen, door de positie van hun werk in onze hedendaagse context in vraag te stellen.

Het voornaamste onderzoeksdomein bestaat uit de canon van de recente westerse muziekgeschiedenis— van Beethoven tot vandaag. Artistieke uitvoeringskwaliteiten van een uitzonderlijk niveau staan garant voor een diepgaand onderzoek vanuit de kern van de muzikale ervaring zelf.

Alle leden van deze onderzoeksgroep —elk van hen gespecialiseerd in een scherpomlijnd onderwerp— spelen polyfone arpeggio’s op het klavier van de westerse muziekgeschiedenis. Allen zijn ze betrokken in een voortdurende dialoog met hun collega’s, genietend van het spel van opgeloste en onopgeloste dissonanten dat uitmondt in een harmonie die u nog nooit hebt gehoord.