Muziek en Technologie: Onderzoekprojecten

 

Benjamin Van Esser. Computer gebaseerde creatie en uitvoeringspraktijk

 

Hoewel het onmogelijk lijkt om keuzes met betrekking tot de vorming van de computermuzikant zijn instrument los te zien van enig compositorisch idioom, heeft de uiteindelijke constitutie van dit instrument eveneens een onmiskenbare invloed op de mogelijkheden inzake creatieve en performatieve mogelijkheden. Deze patstelling is een welbekend fenomeen voor de computermuzikant, die een evenwicht tussen alle aanwezige factoren nastreeft, om zo veel mogelijk artistieke vrijheid te bekomen. Dit verschijnsel vindt zowel plaats binnen de context van de “compositie” van het instrument, de muzikale taal die wordt toegepast tijdens de uitvoering en de uitvoeringsmodus zelf.
Benjamin Van Essers onderzoek is gebaseerd op de notie dat iedere computermuzikant een multi-threaded performer is die artistieke micro-universa creëert waarin uitvoering, creatie en digital lutherie onlosmakelijk verbonden zijn. De output voor dit onderzoeksproject is zeer breed, gaande van live electronics en multimedia performances tot composities voor elektronische/elektroakoestische bezetting en de creatie van muzikale computerprogramma’s.
 

 

Muziek en Technologie

 

Muziek en Technologie is de onderzoeksgroep die zich toespitst op de integratie en toepassing van computertechnologie in de muziek. Hierdoor is ze niet noodzakelijk gebonden aan uitvoering of creatie. De profielen van haar onderzoekers zijn vaak hybride van aard, waarbij kennis uit verschillende artistieke domeinen wordt gecombineerd. De voorgestelde projecten worden echter wel gedefinieerd door één grootste gemene deler: technologie. Hoewel technologie een onmisbaar ingrediënt is, hebben onze onderzoekers geen intenties om het op zichzelf tot een kunstvorm te verheffen. In tegendeel, ze integreren de allernieuwste technologische inzichten om een nieuwe artistieke dimensie te creëren.

Deze dimensie is een enorm uitgestrekte plek, waarin botsingen van ideeën het ontstaan van nieuwe concepten bewerkstelligen, gaande van microtonale jazz tot hybride co-creatie, van interactieve installatiekunst tot generatieve mixed media performance. Desalniettemin veroorzaken deze botsingen niet enkel muzikale objectieven. De onderzoeksgroep wordt eveneens gekarakteriseerd door een uitgebreid netwerk aan tentakels die verbinding maken en interageren met virtueel elke kunstvorm. Als dusdanig omarmt deze onderzoeksgroep een universum zonder grenzen, waarin de verbeelding optreedt als gids naar de evolutie van de muziek in de 21ste eeuw.