OsiRiS: Doctoraat

Er zijn nog geen doctoraten onder OsiRiS - Orkestinstrumenten. 

OsiRiS

 

 

OsiRiS verwelkomt onderzoeksprojecten die de studie van westerse orkestinstrumenten en hun uitvoeringspraktijk, vanaf de 19de eeuw tot heden, centraal stellen. De onderwerpen die aan bod komen in deze onderzoeksgroep staan ten dienste van de artistieke uitvoeringspraktijk en/of haar educatieve implementaties met betrekking tot één of meerdere orkestinstrumenten, of van het orkestraal ensemble als instrument. 
De onderzoeksgroep is per definitie multidisciplinair en heeft raakvlakken met minstens twee van de volgende onderzoeksdomeinen:

Uitvoeringspraktijk binnen een historisch, hedendaags of collaboratief perspectief
Reflectie over instrumentale techniek en haar ontwikkeling in functie van een constant evoluerende uitvoeringspraktijk 
Sociaal-historische studie van orkestmusici als artistiek persoonlijkheid, en van het orkestleven 
Uitvoeringspraktijk op orkestinstrumenten in solo-, kamermuziek- en orkest- en ensembleverband 
Organologie van instrumenten na 1800 en instrumentenbouw
Repertoirestudie 
Compositie
[…]

Onderzoekers kunnen aansluiten bij OsiRiS vanuit zowel een theoretisch-omkaderend als artistiek-uitvoerend profiel. De kruisbestuiving tussen OsiRiS-projecten en research dat binnen andere KCB-onderzoeksgroepen gebeurt wordt hierbij sterk aangemoedigd.