SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Field
Credits
Theoriecomponent (30 studiepunten)
Didactisch referentiekader
3
Psychologie voor leerkrachten
3
Pedagogisch-didactische thema's
3
Sociale en communicatieve vaardigheden
3
Vakdidactiek AMV-initiatie
3
Vakdidactiek AMC-esthetica
3
Vakdidactiek Muzikale Opvoeding
3
Vakdidactiek afstudeerrichting
6
Vakdidactiek aanverwante vakken
3
Praktijkcomponent Pre-Service (30 studiepunten) - De student kiest Pre-service of Inservice
Inleidende observatiestage
3
Stage afstudeerrichting
9
Stage aanverwante vakken
6
Stage klassikaal vak
3
Stage keuzevak of keuzeproject
3
Portfolio
6
Praktijkcomponent In-service (30 studiepunten) - De student kiest Pre-service of In-service
Professioneel handelen in de onderwijspraktijk & portfolio
30