Collectieve Creatie

De onderzoeksgroep Collectieve Creatie bestudeert het hedendaags functioneren van creatieve rollen die voortkomen uit de westerse klassieke traditie. Onze activiteiten volgen twee sporen. Het eerste spoor bestaat uit casusstudies van recente werken. In deze studies nemen we de verhouding tussen componist, partituur en uitvoerder onder de loep, zoals die zich ontwikkelt in de werkelijke artistieke praktijk. We toetsen deze praktische realiteit vervolgens aan noties over auteurschap die mogelijks aanwezig zijn in de discursieve context van het werk.


Het tweede spoor richt zich op het bouwen van collaboratieve creatiestructuren. Deze hebben als doel de grenzen tussen traditionele rollen als de componist, de uitvoerder, en het publiek te verleggen en te vervagen. Op deze manier willen we de machtsstructuren onderzoeken die met deze rollen gepaard gaan en hun effect op muzikale productie bevragen.
 

Contact

Coördinator: Maarten Stragier

Collectieve Creatie