Collectieve Creatie

Onderzoeksdag | Collectieve Creatie KCB 2021 (f Pepa Niebla, The Fog House Photography)
Onderzoeksdagen
Data
,
11:00
to
17:00
Location
Aula 040, Kleine Zavel 5, 1000 Brussel
Prijs
Gratis toegang
Reservation
Geen reservatie vereist

Collectieve Creatie

Het artistiek, wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek is in het Koninklijk Conservatorium Brussel volledig geïntegreerd binnen de opleidingen. Het doel is om goed geïnformeerde, kritische musici van een hoog artistiek niveau op te leiden die in staat zijn te reflecteren over hun eigen musiceerpraktijk. De onderzoekscommissie Trobador is de drijvende kracht achter het onderzoek.

De onderzoeksgroep Collectieve Creatie bestudeert het hedendaags functioneren van creatieve rollen die voortkomen uit de Westerse klassieke traditie. Onze activiteiten volgen twee sporen. Het eerste spoor bestaat uit casusstudies van recente werken. In deze studies nemen we de verhouding tussen componist, partituur en uitvoerder onder de loep, zoals die zich ontwikkelt in de werkelijke artistieke praktijk. We toetsen deze praktische realiteit dan aan noties over auteurschap die mogelijks aanwezig zijn in de discursieve context van het werk.

Het tweede spoor richt zich op het bouwen van collaboratieve creatiestructuren. Deze hebben als doel de grenzen tussen traditionele rollen als de componist, de uitvoerder, en het publiek te verleggen en te vervagen. Op deze manier willen we de machtsstructuren onderzoeken die met deze rollen gepaard gaan, en hun effect op muzikale productie bevragen.

Covid Safe Ticket?

 

Voor kleinere evenementen in het kader van het curriculum zoals; caleidoscopen, workshops, lezingen en Masterclasses is er geen Covid Safe Ticket nodig. Het publiek mag dan uit maximaal 50 personen bestaan en zij moeten allemaal een mondmasker dragen tijdens het evenement + één lege stoel tussen laten.

Het event bijwonen is op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt. Als het maximum van aanwezigen behaald is, wordt jou helaas de toegang tot het event ontzegd.

Omdat we ergens tussen de onderwijs – en cultuursector zweven en ook nog eens gevestigd zijn in Brussel, is het niet eenvoudig om deze richtlijnen in kaart te brengen, bovendien kunnen de maatregelen spoedig veranderen. We proberen jullie zo goed en zo snel mogelijk te informeren. 

Bedankt om deze richtlijnen te respecteren, zo kunnen we blijven musiceren.

 

Deel dit