Historisch & Cultureel Geïnformeerde Uitvoeringspraktijken

De centrale focus van de onderzoeksgroep Historisch & Cultureel Geïnformeerde Uitvoeringspraktijken is de auditieve (en, indien relevant, ook visuele) realiteit van de uitvoering van West-Europese historische muziek binnen haar oorspronkelijke culturele context, en de relevantie daarvan voor hedendaagse uitvoeringen.


De onderzoeksthema’s van HIP/CIP zullen betrekking hebben op typische elementen van historische uitvoeringstechniek en -stijl zoals:
 

 • instrumentale / vocale technieken;
 • acteer- en ensceneringstechnieken;
 • ornamentiek en improvisatie;
 • stemming / temperament en toonhoogte;
 • tempo / maat;
 • articulatie / boogvoering;
 • retoriek / agogiek;
 • instrumentatie en bezetting van ensembles.

Onderwerpen met een meer interdisciplinair karakter zijn evenzeer welkom, zoals:
 

 • de ontwikkeling van de instrumentenbouw;
 • aspecten van muzieknotatie, -theorie en -compositie;
 • historische uitspraak;
 • akoestiek van historische plaatsen;
 • de relatie uitvoerder-publiek, enz.
   

Contact

Coördinator: Jan De Winne

HIP