BOO: Een unieke digitale collectie bladmuziek
Verhaal

BOO: Een unieke digitale collectie bladmuziek

Catalogus bladmuziek openbare omroep online

Voor het eerst kan iedereen grasduinen in de online catalogus van de Bladmuziekcollectie van de Openbare Omroep (BOO), een unieke collectie die met haar vele onuitgegeven partituren een te stille getuige geworden is van de boeiende muzikale geschiedenis van de openbare omroep.

BOO, een unieke collectie bladmuziek

BOO is in de jaren 30 van de vorige eeuw ontstaan als gebruikersbibliotheek voor de diverse muziekensembles die vanaf 1930 tot 1998 verbonden waren aan de Belgische Radio en Televisie. De vele unieke stukken van bekende en minder bekende Belgische componisten en arrangeurs maken BOO tot één van de belangrijkste Belgische erfgoedcollecties muziek van de 20e eeuw. Zo vind je er werken in terug van Vlaamse componisten en arrangeurs zoals Jef Van Hoof, August De Boeck, Marcel Poot, Vic Nees, Francis Bay en Etienne Verschueren.  

De collectie raakte in de vergetelheid na het afstoten van de orkesten en diverse ensembles, die verbonden waren aan de toenmalige BRTN en RTBF. De verzameling was verstoken van een degelijk collectiebeleid, maar gelukkig werd de collectie bewaard.
 

Muzikaal erfgoed in de online catalogus 

De online catalogus is tot stand gekomen in het kader van een driejarig erfgoedproject dat het Koninklijk Conservatorium Brussel, School of Arts van de Erasmushogeschool, kon opstarten in februari 2019 dankzij de steun van het departement Kunsten & Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap. 
De oude getypte steekkaarten zijn geconverteerd en resulteren in een databank met niet minder dan 77.000 records. Daarvan zijn er nu 4.000 verwerkt tot volwaardige en gedetailleerde beschrijvingen met muziekspecifieke informatie. 
De vrij te raadplegen databank groeit voortdurend verder aan. Zo krijgt het brede publiek toegang tot een beperkte, maar degelijk ontsloten collectie. Onderzoekers krijgen de mogelijkheid om de hele catalogus met de 77.000 geconverteerde records te doorzoeken.  Hiervoor vragen we hen contact met ons op te nemen. 

In een volgende stap zullen de partituren  in handschrift van de BOO-collectie die zich in het publiek domein bevinden vrij online te consulteren zijn vanuit de catalogus. 
 

Op de hoogte blijven van BOO

Wie het project van nabij wil volgen kan BOO ook terugvinden op Instagram: boo2021.online

E-mailadres BOO: boo.kcb@ehb.be

Contactpersonen: 

  •  Johan Eeckeloo – projectleider – johan.eeckeloo@ehb.be 
  • Vanessa Peeters – projectcoördinator – vanessa.peeters@ehb.be 
  • Dirk Verholle – projectmedewerker digitalisering en catalografie – dirk.verholle@ehb.be
  • Jan Vanderwegen – IT-manager – jan.vanderwegen@ehb.be
     

BOO in de pers

Deel dit