Renovatie Conservatorium
Verhaal

Renovatie Conservatorium krijgt vorm

Het studiebureau belast met de studies voor de restauratie van het Koninklijk Conservatorium van Brussel is bekend. De opdracht werd toegekend aan de tijdelijke vereniging Origin-A2RC-FVWW. Met deze aanstelling krijgt de renovatie van het Conservatorium nu echt vorm en zouden de werken in 2023 van start kunnen gaan.

Twee grote doelstellingen vormen de basis van het project: enerzijds het restaureren en herwaarderen van het gebouwencomplex en anderzijds het beantwoorden aan de specifieke noden van de gebruikers. Het Conservatorium is een architecturale parel in het hart van Brussel. Zijn geschiedenis en neoklassieke gebouwen, gebouwd in 1832 en geordend rond een binnenplaats, zijn een internationaal vermaard kunstwerk en vereisen een diepgaande renovatie, met respect voor de originele architectuur. De site is een belangrijke culturele pool in Brussel en maakt deel uit van een muzikaal platform van hoge kwaliteit met een lokale, nationale en internationale uitstraling.

Renovatie Conservatorium

Doorwaadbaarheid en nieuwe bibliotheektoren

De renovatie van het Conservatorium is uiteraard gebonden aan bepaalde voorschriften in verband met de beschermde status van het gebouw. Toch heeft het studiebureau in zijn studie een laag kunnen toevoegen aan het hoofdgebouw.

Centraal thema in de renovatie is de "doorwaadbaarheid" van het gebouw, met een groene doorgang van voor- tot achterkant. "

De oude bibliotheek toren zonder architecturale waarde zal vervangen worden door een nieuwe, deel onder de grond gebouwde toren, waarin de vele originele partituren een nieuw verblijf krijgen. Bovenin de toren komen extra muziekklassen, aangepast aan de instrument specifieke noden. 

Renovatie Conservatorium

Grote concertzaal

De huidige, door Cluysenaar ontworpen concertzaal zal ook in haar oude glorie hersteld worden. Er zullen verschillende inspanningen gedaan worden om het comfort van de toeschouwers en muzikanten maximaal te verbeteren. Hierdoor zullen de bovenste balkons van de zaal opnieuw gebruikt kunnen wordt en de capaciteit van de zaal verhoogd. De oorspronkelijke lila-roze en lindegroene tinten van de concertzaal zullen ook in ere hersteld worden. 

Renovatie Concertzaal Conservatorium

Bijkomende concertzalen

Het ontwerp belooft bovendien twee extra zalen: een kamermuziekzaal voor kleinere concerten, en grotere zaal voor orkestrepetities. Dankzij een goede akoestiek zullen ook symfonische orkesten kunnen repeteren in deze zaal.

Kleine concertzaal renovatie

60 miljoen

Het komende jaar zal het studiebureau historische en akoestische analyses uitvoeren, telkens in samenspraak met de partners. Voor het begin van de effectieve renovatie mikken ze bij Beliris op 2023.

Dan neemt de NV Conservatorium over, met daarin de federale regering en de Vlaamse en Franse gemeenschappen. De renovatie wordt op dit moment geschat op 60 miljoen. Iedere partner draagt daar een derde van bij. 

Deel dit