Overlijden Patrick Davin
Verhaal

Patrick Davin, overlijden van een bijzondere muzikale grootheid

Patrick Davin

"Ik verneem met diepe droefheid dat Patrick Davin vandaag, woensdag 9 september overleden is vlak voor het begin van een repetitie in de Koninklijke Muntschouwburg. Hij was nog maar 58 jaar en zou vanaf het nieuwe academiejaar 20-21 mijn collega-directeur zijn geworden aan het Conservatoire de Liège. Patrick Davin was een bijzondere muzikale grootheid maar ook een innemende figuur die een prominente plaats innam binnen de muziekwereld. Als dirigent was hij een voorvechter van de hedendaagse muziek en dirigeerde o.a. creaties van Philippe Boesmans en Kris Defoort. Maar ook richtte hij zich op het grotere repertoire zowel op het vlak van de symfonische muziek als opera. Patrick Davin was eveneens gedurende verschillende jaren verbonden aan het Koninklijk Conservatorium Brussel als docent orkestdirectie. En in deze hoedanigheid dirigeerde hij verschillende keren het Symfonieorkest Koninklijk Conservatorium Brussel. In naam van het Koninklijk Conservatorium Brussel, bieden wij aan zijn familie en naasten onze diepste blijken van medeleven aan."

Kathleen Coessens, directeur Koninklijk Conservatorium Brussel.
Deel dit