Bruegel, schalkse humanist, een muzikaal tafereel

Bruegel, La Chanson du fou anonyme
Concert
Data
,
20:00
to
21:30
Location
Kapellekerk, Kapellemarkt te Brussel
Prijs
€16,00

Concert-schouwspel met Renaissanceviolen van bas tot sopraan, orgel, luit, fluit en trom, sopraan zangstem en projectie van schilderijen

Dit concert-spektakel nodigt u uit voor een projectie van de meest betekenisvolle schilderijen van de schilder van de ”dagelijkse realiteit”, die ook een aanblik geeft van de 16de-eeuwse cultuur in Vlaanderen en Brabant: Volksdansen, populaire melodieën, Souterliedekens en guitige en smachtende liederen in de kerk waar de meester trouwde en werd begraven.

Werken van Clemens non Papa, Lupus Episcopius, Gerardus Turnhout, Mattheus Pipelare, Johannes Ghiselin, Jheronimus Venders, Tielman Susato, Pierre Phalèse, Josquin Bason, Francisco Correa de Arauxo, Paul Hofhaimer, Marco Antonio Cavazzoni en enkele anoniemen.


Ensemble les Sonadori, met 6 Renaissanceviolen van bas tot falsetto

Alain GERVREAU, tenorviool en directie
Béatrice LINON, sopraan en falsettoviool
Odile EDOUARD, alt en sopraanviool
Nicolas SANSARLAT, contra-altviool
Lorraine BROSSE, basettoviool
Hervé DOUCHY, basviool

 

Uitgenodigd


Pascale BOQUET, luit
Elisabeth COLSON, mezzo-sopraan
Fabien MOULAERT, orgel
 


 

Een coproductie Voce et Organo – de Afdeling Onderzoek van het Koniklijk Conservatorium BrusselLes Sonadori

Tickets

Vergeet zeker uw concert-lidkaart, personeelskaart en/of studentenkaart niet, want voor leden, werknemers en studenten van het Koninklijk Conservatorium Brussel, Conservatoire royal de Bruxelles, RITCS en EhB is deze avond aangeboden aan €10,00.

Deel dit