GEANNULEERD Binnenskamers in GC De Markten

Binnenskamers
Concert
Data
,
9:00
to
12:30
,
9:00
to
12:30
,
9:00
to
12:30
,
9:00
to
12:30
Location
Spiegelzaal van GC De Markten, Oude Graanmarkt 5 Brussel
Price
Zie toelichting tarieven onderaan

Beste allen, door de huidige situatie is dit evenement GEANNULEERD. Meer informatie volgt spoedig.

Binnenskamers is het uitstalraam van de klassen kamermuziek van het Koninklijk Conservatorium Brussel. Deze concertreeks laat de ensembles die er klaar voor zijn uitzwermen naar podia buiten onze instelling. Het publiek kan kennismaken met het aanstormend talent van morgen: een sneak preview, een uitgelezen kans voor nieuwsgierige oren.

Ook dit voorjaar organiseert het Brussels Ouderenplatform in samenwerking met De Markten en het Koninklijk Conservatorium Brussel drie voordrachten rond klassieke muziek gevolgd door een concert. Voordrachtgever is Dirk Baeten, leraar muziekgeschiedenis en specialist van Westerse klassieke muziek. Na de voordracht volgt een optreden van onze studenten Kamermuziek. Na de voordracht kan wie het wenst nog gaan lunchen in een restaurantje in de buurt. 

Programma

Vrijdag 6 maart: De Vlaamse- en Waalse muziek na Peter Benoit en César Franck
Benoit, Franck en tijdgenoten stonden sterk onder invloed van de Romantiek. De volgende generatie zal zich geleidelijk hiervan losmaken en aansluiting zoeken bij de nieuwe Europese kunstrichtingen zoals Impressionisme, Symbolisme, Expressionisme enz..
Doorheen werk van o.a. Gilson, De Boeck, Lekeu, Isaye, Jongen e.a. zullen we deze boeiende periode schetsen en illustreren. Aansluitend kan U genieten van de Rapsodie opus 70 van J. Jongen, een sextet voor piano en blazers, uitgevoerd door studenten van het KMC Brussel.
Plaats: Spiegelzaal van ‘De markten’ , Oude Graanmarkt 5 – 1000 Brussel.    


Vrijdag 3 april: Claude Debussy, Maurice Ravel en het Impressionisme
Debussy (1862-1912) en Ravel (1875-1939) werden samen met Fauré beschouwd als de voornaamste “Impressionisten” van hun tijd, alhoewel Debussy deze term betwistte. Deze voordracht probeert een muzikaal tijdsbeeld te geven waar het Impressionisme, het Neo-Klassiek en het Expressionisme hoogtij vieren en de klassieke muziek nieuwe richtingen inslaat. Beide schreven heel wat werk voor piano en ook hier zullen na de voordracht, studenten van het KMC Brussel ons verwennen met klaviermuziek van Debussy en Ravel.
Plaats: Spiegelzaal van ‘De markten’ , Oude Graanmarkt 5 – 1000 Brussel.    
 
Vrijdag 8 mei: Joseph Haydn (1732-1809)
Haydn, Mozart en Beethoven worden beschreven als het hoogtepunt van de Weense Klassiek. Historisch gezien was Haydn van groot belang voor de ontwikkeling van de sonate, de symfonie en het strijkkwartet. Haydn schreef ontzettend veel, denken we maar aan zijn meer dan 100 symfonieën, een 70-tal stukken voor strijkkwartet en tientallen stukken, voor baryton , het lievelingsinstrument van vorst Nicolaus von Esterhazy, waarvoor hij jarenlang werkzaam was. Naast zijn vele instrumentale werken onthouden we vooral ook de twee oratoria, “De Jaargetijden” en “De Schepping”. Stof genoeg voor een boeiende voordracht met aansluitend werk voor strijkkwartet uitgevoerd door studenten van het KMC Brussel.
Plaats: Kapel van residentie Ter Ursulinen, Ursulinenstraat 6 – 1000 Brussel (rechtover Kapellekerk en naast St. Jan Berchmanscollege). 
 

Prijzen

Deelname enkel voordracht en concert: 
12 euro, met Bop-kaart 10 euro, paspartoe kansentarief 2 euro.


Deelname met voordracht, concert en lunch: 
32 euro, met Bop-kaart 30 euro, paspartoe kansentarief 22 euro. Code 41715.
 

Extra informatie

Opgelet
Op 6 maart en 3 april vindt de voordracht en optreden plaats in de Spiegelzaal van GC De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel. Op 8 mei vindt de voordracht en optreden plaats in Residentie ter Ursulinen (in de kapel) Ursulinenstraat 6 – 1000 Brussel.

Onthaal met koffie telkens vanaf 9 uur. Voordracht om 9.30 uur. Het concert start om 11.45 uur. Deelname: 12 euro, met BOp-kaart 10 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Koffie, voordracht en optreden inbegrepen. Deelname voordracht met lunch: 32 euro, met BOp-kaart 30 euro, Paspartoe-kansentarief 22 euro. Code 41715.

Brussels Ouderenplatform
Deel dit