Openlesweek | opleiding Muziek

Oplenlesweek opleiding Muziek 2024 KCB
Infomoment
Data
Location
Kleine Zavel 5 & Regentschapsstraat 30, 1000 Brussel
Prijs
Gratis toegang
Reservation
Registratie vereist via: secretariaat.kcb.be

De Openlesweek (Openlesdagen) wordt verlengd tot en met 24 april 2024.

Openlesweek | opleiding Muziek

De stap naar een hogere studie is groot.

De stap naar een hogere studie in de kunsten is misschien nog groter!

Om jouw keuze te kunnen maken, is het belangrijk dat je weet hoe het studeren van een opleiding Muziek aan het
Koninklijk Conservatorium Brussel er echt aan toegaat.
 

Daarvoor is er geen betere manier dan een les
(of meerdere lessen) bij te wonen
, samen met huidige eerstejaarsstudenten van het KCB.

Wees welgekomen op de Openlesweek van
het Koninklijk Conservatorium Brussel,
van 12 tot en met 16 februari 2024.

Je krijgt een wettig afwezigheidsattest indien nodig.

Deelnemen aan de Openlesweek

"Mag ik zomaar elke les meevolgen?"

Ja zeker en graag zelfs! Je mag er zoveel meevolgen als je wenst.

Registreren voor de Openlesweek in drie stappen:

  1. Bekijk de docentenlijst en kies bij welke docent(en) je een instrumentles wil meevolgen.
     

  2. Bekijk de curriculumtabel(len) van jouw interesse gebied en kies welke groeps- en/of theorieles(sen) je wil meevolgen. Opgelet, als (wie weet) toekomstige eerstejaarsstudent van het KCB, kies je lessen die enkel in de curriculumtabel van bachelor 1 staan.
     

  3. Stuur een mail met daarin jouw gewenste instrument-/groeps-/theorieles naar secretariaat.kcb@ehb.be. Ze sturen je per mail de specifieke data en tijdstippen waarop je de lessen van jouw keuze op onze campus kunt volgen.

Curriculumtabellen

De curriculumtabel(len) van jouw interessegebied(en)
kun je vinden op onze opleidingspagina's
bij de onderverdeling 'je vakken'.
De opleidingspagina's zijn onderverdeeld in specifieke genres/afstudeerrichtingen. Hieronder vind je de weblinks.
 

Openlesweek opleiding Muziek

Wat als?

Wat als mijn docent naar keuze niet aanwezig is tijdens deze openlesweek? 
Geen probleem, de docent maakt met jou een afspraak op een later moment. Docenten zijn elk jaar op zoek naar nieuwe studenten en maken graag tijd om jou te ontmoeten.

Mag ik ook al eens voorspelen tijdens een instrumentles gedurende deze openlesweek? 
Dat mag als de docent in kwestie dat ook goed vindt. Geef dit ook zeker mee in jouw aanvraag naar de studentenadministratie dat je graag zou voorspelen.

Ben ik verplicht om een instrument- én theorie- én groepsles te volgen tijdens deze openlesweek? 
Jij moet niks. Het is helemaal aan jou de keuze welke lessen je wil meevolgen.

Wat als ik op wintersport ben en ik daardoor niet aanwezig kan zijn tijdens deze openlesweek? 
Geen paniek, eigenlijk kan je openlessen meevolgen tot en met 24 april 2024. Wel steeds op aanvraag via de studentenadministratie (secretariaat.kcb@ehb.be).

Geef mij maar Musical

De Musicalafdeling doet niet mee aan deze openlesweek.

Zij organiseren een flamboyante opendeurdag!

Meer info vind je hier.

Word Kunstenaar-leraar

De afdeling verkorte educatieve opleidingen in de Kunsten doet niet mee aan deze openlesweek.

Zij organiseren fysieke en digitale infosessies.

Meer info vind je hier.

Deel dit